Jatko-opinnot

web_kettu_tohtori_vari.jpgViestinnässä voi suorittaa jatko-opintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkinnon. Viestinnän jatko-opinnoissa tähdätään väitöskirjaan, mutta lisensiaatin tutkinto voidaan suorittaa ns. välitutkintona. Jatko-opiskeluoikeuden voi saada joko viestinnän maisterin tutkinnon tai jonkin muun soveltuvan alan maisterin tutkinnon pohjalta.

Jokaiselle aktiiviselle jatko-opiskelijalle turvataan riittävästi ohjausta.

Viestinnästä (ent. puheviestintä) on vuoden 2018 loppuun mennessä valmistunut 28 väitöskirjaa ja 24 lisensiaatintutkimusta.

Jos suunnittelet viestinnän jatko-opintoja, sinun kannattaa tutustua humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutussivuihin

Voit tutustua tekeillä oleviin väitöskirjatutkimuksiin täällä.