Jatko-opiskelijaksi

Viestinnän jatko-opiskelijaksi haluava voi ottaa yhteyttä viestinnän oppiaineen professoreihin keskustellakseen tutkimusaiheestaan ja jatko-opintosuunnitelmistaan. Tutkimussuunnitelman ei tarvitse olla valmis, vaan sen kehittäminen on jatko-opintojen ensimmäinen vaihe.

Jatko-opinto-oikeutta haetaan humanistis-yhteiskuntatieteelliseltä tiedekunnalta. Tietoa hakemisesta löydät tiedekunnan jatko-opinto-oikeuden hakijan oppaasta.