Jatko-opintojen rahoitus

Tietoa jatko-opintojen rahoittamisesta ja rahoituksen hakemisesta löytyy humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutussivuilta.