Tutkintovaatimukset

Viestinnän jatko-opinnot suoritetaan hu­ma­nis­tis-yh­teis­kun­ta­tieteel­li­sen tie­de­kun­nan jat­ko-ope­tus­suun­ni­tel­man mukaisesti.

Vaatimuksiin kuuluu esimerkiksi tohtoriseminaari (10 op), joka viestinnän oppiaineessa kokoontuu useita kertoja lukukaudessa. Jatko-opiskelijat myös osallistuvat tieteelliseen keskusteluun pitämällä tutkimustyöstään esitelmiä ja puheenvuoroja sekä kirjoittamalla artikkeleita.