05.09.2011

Lisätietoja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi opiskeleville tarkoitetuista puheviestinnän opinnoista

Opinto-oikeus

Opinto-oikeus puheviestinnän opintojaksoihin on niillä suomen kielen ja kirjallisuuden pääaineopiskelijoilla

1. jotka on valittu suomen kielen tai kirjallisuuden valintakokeiden suoravalinnalla opettajalinjalle vuonna 2004 tai aiemmin

2. jotka on hyväksytty opettajankoulutuslaitoksen soveltuvuuskokeissa aineenopettajien pedagogisiin aineopintoihin, tai

3. jotka aikovat äidinkielen opettajiksi ja ovat suorittaneet kasvatustieteen perusopinnot tai niistä jonkin opintojakson lukuvuoden alkuun mennessä.

4. jotka on valittu suomen kielen ja kirjallisuuden valintakokeiden suoravalinnalla opettajalinjalle vuonna 2005 tai sen jälkeen.

Suoravalinnalla valitut aloittavat puheviestinnän opinnot toisena opiskeluvuotenaan.

Suoritettavat opintojaksot

1. Ne, jotka kuuluvat yllä mainituista ryhmistä ryhmään 1, suorittavat puheviestintää vähintään 12 op. Halutessaan he voivat suorittaa puheviestinnän perusopinnot kokonaan.

2. Niillä, jotka kuuluvat yllä mainituista ryhmistä ryhmiin 2-4, on oikeus suorittaa äidinkielen opettajiksi valmistuvien pakolliset 12 opintopistettä puheviestintää eli opintojaksot PUHP101 ja PUHP102.

Katso lisätietoja opintojaksoista puheviestinnän opetussuunnitelmasta.

Jos sinulle on epäselvää, mitä opintojaksoja sinun tulee suorittaa, voit ottaa yhteyttä viestintätieteiden laitoksen amanuenssiin.