21.08.2017

Haluatko mentorin?

Haluatko saada ensikäden tietoa viestinnän asiantuntijalta? Haluatko jakaa omaa osaamistasi alan konkarille ja luoda verkostoja työelämään? Askarruttaako jokin haaveilemissasi työtehtävissä? Haluaisitko kuulla kokemuksia työelämästä ja niistä työtehtävistä, joihin aiot valmistumisesi jälkeen suunnata?

Viestinnän oppiaine käynnistää mentorointitoiminnan, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden siirtymistä työelämään ja tarjota alumneille tuoreita näkemyksiä mentoroitaviltaan omaan työhönsä.

Mentoroinnilla tarkoitetaan menetelmää, jossa henkilö, jolla on työuransa perusteella tietoa, ymmärtämystä tai kokemusta, on valmis välittämään osaamistaan ja kokemuksiaan henkilölle, joka on vasta siirtymässä työelämään. Mentorointi on ammatillinen, vastavuoroinen suhde, joka perustuu ammattiosaamisen lisäksi luottamukseen ja sitoutumiseen. Mentori ja mentoroitava sopivat itse tavoitteensa ja toimintamuotonsa omien tarpeittensa mukaan. Viestinnän oppiaine valitsee yhteensopivat mentori-opiskelija-parit ja välittää yhteystiedot.

Käytännössä mentorointi voidaan toteuttaa monella tavalla. Mentori ja opiskelija sopivat ensitapaamisen (kasvokkain tai teknologiavälitteisesti), jossa he keskustelevat mentorointisuhteen tavoitteista, odotuksista ja toiveista. Yleensä mentorointisuhde kestää puolesta vuodesta vuoteen, ja sen osapuolet tapaavat muutaman kerran. Mentorointisuhde loppuu ennaltasovittuun tapaamiseen tai ajankohtaan tai muulla yhteisymmärryksessä sovitulla tavalla. Oppiaine kokoaa mentorointikokemuksia verkkosivuilleen.

Sovellut mentoroitavaksi opiskelijaksi, jos sinulla on

  • opinnot loppusuoralla
  • kiinnostusta johonkin tiettyyn viestinnän työtehtävään
  • mahdollisuus sitoutua noin vuoden mittaiseen mentorointisuhteeseen 
  • halu sitoutua yhdessä sovittuihin käytäntöihin ja toimintatapoihin
  • omia tavoitteita ja toiveita mentoroinnille
  • halua oppia ja jakaa osaamistasi
  • taitoa olla luottamuksellisessa vuorovaikutussuhteessa mentorin kanssa.

Kiinnostuitko? Täytä ilmoittautumislomake. Lisätietoja saat Tarja Valkoselta.