Opiskelijaksi

Kettu_tiimi_web.png

Viestintä-oppiaine hakee opiskelijoikseen

 • viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöistä kiinnostuneita
 • viestintää analyyttisesti ja kriittisesti havainnoivia
 • ryhmien, tiimien ja yhteisöjen kehittämisestä ja tutkimisesta motivoituneita
 • viestintäteknologiaan ennakkoluulottomasti suhtautuvia
 • viestinnän yhteiskunnallista ja kulttuurista merkitystä arvostavia
 • viestinnän tietojaan ja taitojaan innokkaasti kehittäviä.

Tutustu valmistuneiden tarinoihin! Tutustu myös alumnikyselyihin, joiden avulla kartoitettiin puheviestinnästä maisteriksi valmistuneiden mielipiteitä ja kokemuksia puheviestinnän opinnoista ja työelämän sijoittumisesta!

Viestinnässä on mahdollista hakea myös suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu maisteriopiskelijoiden kertomuksiin!

Viestinnässä koulutetaan laaja-alaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita esimerkiksi seuraaville aloille:

 • koulutus (opettaja, kouluttaja, konsultti)
 • viestinnän ja tiedotuksen tehtävät (tiedottaja, viestintäpäällikkö, viestintäjohtaja)
 • yrityselämä ja sen johtotehtävät
 • viestintäteknologia
 • media (toimittaja)
 • julkisorganisaatiot, hallintotehtävät
 • kolmannen sektorin tehtävät (kansalaisjärjestöt)
 • politiikka
 • kulttuuri.

Viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntemusta kysytään yhä enemmän muun muassa viestintäteknologian sovellusten ja käytön suunnittelussa, työyhteisön ja henkilöstön kehittämistehtävissä sekä viestintäosaamisen edistämisessä eri aloilla. Yhteistyön ja vaikuttamisen asiantuntemusta tarvitaan menestykselliseen toimintaan kaikkialla yhteiskunnassa.