Maisteriksi viestinnästä

Viestintää (ent. puheviestintä) voit hakea opiskelemaan suoraan maisteriohjelmaan, jos sinulla on taustallasi alempi korkeakoulututkinto joko yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta. Aiempaan tutkintoon tulee kuulua tai tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuina vähintään perusopinnot tai vastaavan laajuiset opinnot (25 op) joltakin seuraavista aloista:

  • viestintä, puheviestintä tai puheoppi
  • jokin muu viestintäaine (esim. tiedotusoppi, yhteisöviestintä, mediatutkimus, journalistiikka, mediakasvatus)

Tarkemmat tiedot viestinnän maisteriohjelman valintaperusteista löydät Opintopolusta. 

Tutustu maisteriopiskelijoidemme kertomuksiin alla!