27.03.2017

Maisteriksi viestinnästä!

Viestintää (ent. puheviestintä) voit hakea opiskelemaan myös suoraan maisteriohjelmaan, jos sinulla on taustallasi alempi korkeakoulututkinto joko yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta. Tutkintoon tulee kuulua tai tutkinnon lisäksi tulee olla suoritettuina vähintään perusopinnot tai vastaavan laajuiset opinnot joltakin seuraavista aloista: 1. puheviestintä tai puheoppi 2. jokin muu viestintäaine 3. jokin muu soveltuva ala. Tutustu oheisiin maisteriopiskelijoiden kertomuksiin!