24.02.2012

Elina Antikainen

Elina Antikaisen kuva

Tradenomista maisteriksi

Valmistuin Kuopiosta Savonia-ammattikorkeakoulusta tradenomiksi. Näissä opinnoissa pääsuuntautumisenani olivat markkinointi ja viestintä.

Työelämässä huomasin, että toiminnan tuloksellisuuden ja työssä viihtymisen kannalta merkittäviä tekijöitä ovat viestinnän sujuvuus, henkilöstön hyvinvointi ja sen kehittäminen. Usein nämä alueet kuitenkin tuntuivat jäävän toisarvoisiksi ja vahvan tuloshakuisuuden jalkoihin, mikä oli mielestäni hälyttävää. Silloiset työtehtäväni eivät enää yksistään tyydyttäneet ammatillista kunnianhimoani, vaan halu vaikuttaa kehitystä vaativilla osa-alueilla kohosi korkeimmaksi tavoitteeksi.

Hain puheviestinnän maisterioopintoihin kehittääkseni itseäni osaavasta tradenomista mahdollisimman laaja-alaiseksi viestinnän ja vuorovaikutuksen ammattilaiseksi, jotta voisin tulevaisuudessa vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin, henkilöstöä koskevien asioiden hoitoon sekä viestinnän sujuvuuteen työyhteisöissä. Puheviestintä oppiaineena tarjosi minulle parhaan väylän kehittää ja syventää osaamistani tavoitteideni mukaisesti.

Tavoitteenani on työllistyä työyhteisön kehittämisen ja henkilöstöhallinnon tehtäviin, joissa voin kehittää ratkaisuja erityisesti ryhmä- ja tiimitoiminnan sekä johtamisen tueksi ja parantaa yhteistyötä vuorovaikutuksen näkökulmasta sekä hyödyntää myös liiketalouden osaamistani.