28.02.2012

Maria Rousi

Maria Rousin kuva

Restonomista maisteriksi

Olen valmistunut Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta matkailun koulutusohjelmasta restonomiksi. Jo opintojen aikana tiesin haluavani opiskella vielä lisää. Opinnot ammattikorkeakoulusta antoivat hyvän pohjan työelämälle, mutta asiantuntijatehtäviin vaadittavaa osaamista tarvitsin vielä yliopistosta.

Ammattikorkeasta valmistumisen jälkeen suoritin töiden lomassa Tampereen avoimessa yliopistossa tiedotusopin perusopinnot (25 op.) Huomasin tiedotusopin opintojen aikana, että minun on mahdollista hakea puheviestinnän maisterikoulutukseen.

Puheviestintään tarkemmin tutustuttuani huomasin siinä yhdistyvän minua kiinnostavat aiheet. Lisäksi puheviestintä näytti tukevan omia vahvoja puoliani. Toisaalta harmittelin, että lukiossa en tällaisesta vaihtoehdosta ollut kuullutkaan, mutta toisaalta taas opiskelu "vanhemmalla" iällä antoi näkemystä asioihin eri tavalla.

Pro gradu -työni aiheena on organisaatiomuutos ja siinä interpersonaalisessa vuorovaikutuksessa syntyvä muutospuhe. Haluaisin toimia tulevaisuudessa organisaatioiden sisäiseen viestintään liittyvissä kehitystehtävissä. Toisaalta viestinnän alan työmahdollisuudet ovat niin monipuoliset, että pystyn kuvittelemaan itseni useisiin muihinkin tehtäviin.