24.02.2012

Tommi Lyttinen

Tommi Lyttisen kuva

Yhteisöpedagogista maisteriksi

Olen valmistunut yhteisöpedagogiksi Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, Tornion yksiköstä. Ennen sitä suoritin eräoppaan ammatillisen tutkinnon.

Olen ollut työelämässä yhteisöpedagogiksi valmistumisen jälkeen yhtäjaksoisesti kymmenen vuotta, pääasiassa koulumaailmassa mutta myös nuorisotyössä.

Selatessani viime keväänä Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan tarjoamia opiskelumahdollisuuksia puheviestinnän ilmiöiden käytännönläheisyys ja merkittävyys kaikessa, mitä teemme ja olemme, kolahti. Osasyynä lienee tähänastinen työhistoriani, jonka aikana olen kokenut vuorovaikutussuhteiden merkittävyyden... ja kyllä, maisterin tutkinnon antama lisä erilaisten työtilaisuuksien mahdollistajana oli myös mielessäni hakuvaiheessa!

Tällä hetkellä toimin koulukuraattorina ammatillisessa oppilaitoksessa. Tulevaisuudessa työni voisi liittyä jollain tapaa organisaatioihin ja niissä tapahtuvien muutos- ja kehitysprosessien johtamiseen, mutta vannomatta paras.