21.03.2019

Valintakokeeseen valmistautuminen

Kettu_ipad_web.png

Osa viestintää opiskelemaan hakevista kutsutaan valintakokeeseen. Kutsut valintakokeisiin lähetetään viimeistään kahta viikkoa ennen koetta. Valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja haastattelusta. Ennakkotehtävän ohjeet lähetetään valintakoekutsun mukana.

Ennakkotehtävässä voidaan pyytää esimerkiksi tarkkailemaan ja analysoimaan jotain vuorovaikutusilmiötä tai etsimään viestintää ja vuorovaikutusta käsittelevää tietoa ja valmistamaan esitys päätelmien pohjalta. Ennakkotehtävän valmistaminen edellyttää uuden tiedon hankintaa ja omaksumista sekä esityksen rakentamisen ja jäsentämisen taitoja. Ennakkotehtävässä arvioidaan lisäksi hakijan tietoja vuorovaikutuksesta sekä kykyä havainnoida ja analysoida viestinnällisiä ilmiöitä. Haastattelussa arvioidaan vuorovaikutustaitoja (kuten perustelemisen, kohdentamisen ja kuuntelemisen taitoja) sekä tavoitteellisuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta viestinnän opintoihin.

Katso esimerkkejä aiempien vuosien ennakkotehtävistä.