16.03.2018

Viestinnän maisterintutkielma eli gradu

Graduohjeetweb_kettu_gradu_vari.jpg

Viestinnän (ent. puheviestinnän) maisterintutkielman eli gradun tekemisen tueksi on koottu graduohjeet, jotka löytyvät seuraavasta linkistä:

Viestinnän graduohjeet (pdf-tiedosto)

Aloittaminen

Voit aloittaa gradusi tekemisen syys- tai tammikuussa. Tuolloin järjestetään graduinfo, johon osallistumalla aloitat tutkielmasi tekemisen. Tutkielman aiheesta ja ajoituksesta voi aina jutella myös omaopettajan kanssa.

Erityyppiset gradut

Viestinnän opiskelijat voivat tehdä gradunsa yksin tai yhdessä toisen kanssa. Viestinnän gradu voi olla monentyyppinen. Se voi olla:

1. Tieteellinen tutkielma tutkimusraportin muodossa
2. Artikkeligradu (artikkelikokoelma ja yhteenveto)
3. Tutkimusalueen tai tutkimusongelman kirjallisuuden arvioiva kartoitus
4. Oman työn tutkimus tai työnäyte, "kansiogradu", monimuotogradu
5. Yhdistetty kirjallinen ja digitaalinen tai perinteistä kuvaa, ääntä tai muita esitysmuotoja hyödyntävä pro gradu.

Lisätietoja erityyppisistä graduista ja maisterintutkielmien arvioinnista löytyy humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta. Tutustu myös videoon "Mikä merkitys gradulla on työnantajalle?" puheviestinnän alumnitapahtuman 2008 verkkosivuilla.

Viestinnän tutkimuksen painoala

Yliopiston ja sen oppiaineiden olennaisena tehtävänä on uuden, tutkimukseen perustuvan tiedon tuottaminen. Opiskelijoiden tekemät maisterintutkielmat ovat osa tätä tärkeää työtä. Jotta uusi tieto kumuloituu ja vahvistuu, on hyvä keskittyä joihinkin tutkimusalueisiin. Jyväskylän yliopiston viestinnän tutkimuksen painoalana on vuorovaikutuksen dynamiikka vuorovaikutussuhteissa, ryhmissä, tiimeissä ja yhteisöissä. Tutkimuksen painoalan tarkemman kuvauksen löydät sivulta Viestinnän tutkimuksen painoala.

Onko gradusi vielä kesken?

Haluatko jatkaa graduasi siitä mihin se joskus jäi? Tarvitsetko apua aiheen rajaukseen tai näkökulman valintaan, tiedonhakuun, tutkimusmenetelmän valintaan tai aineiston analysointiin? Pohditko, miten sovittaa yhteen työssäkäynti ja gradun tekeminen? Voit kääntyä viestinnän henkilökunnan puoleen kaikissa graduun liittyvissä kysymyksissä, ja voit esittää myös toivomuksia gradusi ohjaajasta. Koulutussuunnittelija Sari Mäkikangas (sari.makikangas at jyu.fi) ohjaa sinut oikean henkilön luo.