Opintojen tueksi

Kettu_kannykka_web.pngOpinto-ohjaus ja -neuvonta

Kaikilla viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelmien opiskelijoilla on omaopettaja, johon voi aina halutessaan ottaa yhteyttä ja jonka kanssa voi keskustella kaikenlaisista viestinnän opintoihin ja opiskeluun liittyvistä kysymyksistä. Kaikki viestinnän opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPSin) koulutussuunnittelijan ja omaopettajansa kanssa. HOPSin laatimisen tukena käytetään Korpin eHOPS-sovellusta. Opiskelusuunnitelman toteutumista myös seurataan omaopettajan kanssa.

  • Ensimmäisen vuoden opiskelijoilla on opiskelijatutor, joka antaa uusille opiskelijoille opintojen aloittamiseen liittyviä tietoja.

  • Viestintätieteiden opiskelijoiden koulutussuunnittelija antaa hops-ohjausta sekä yleistä opinto-ohjausta ja -neuvontaa.

  • Kunkin kurssin opettaja neuvoo omaan kurssiinsa liittyvissä asioissa.

  • Eri ohjaustahot laitoksessa ja yliopistossa on esitelty tarkemmin ja laajemmin kieli- ja viestintätieteiden laitoksen verkkosivuilla