Sivuaineet

Viestinnän alumneille vuonna 2016 tehdyn alumnikyselyn mukaan vuosina 2005 - 2016 valmistuneet maisterit ovat opiskelleet tutkinnossaan yleisimmin seuraavia sivuaineita:

  • kasvatustiede
  • psykologia
  • Intercultural Studies (nyk. Intercultural Communication)
  • yhteiskuntatieteet, valtio-oppi, sosiologia.

Muita sivuaineita olivat esimerkiksi henkilöstöjohtaminen, liiketoimintaosaaminen, Basic Business Studies, johtaminen, palveluliiketoiminta, naistutkimus, kielet, kirjallisuus, kirjoittaminen, taidekasvatus ja historia.

Tutkintoon kuuluneita opintoja olivat myös monenlaiset ulkomaisissa yliopistoissa suoritetut opinnot, joita oli tehty kansainvälisen opiskelijavaihdon aikana.

Tutkinnon vapaasti valittavat opinnot voivat myös olla esimerkiksi erilaisia työelämävalmiuksia kehittäviä opintoja.

Lisätietoa tutkinnon vapaasti valittavista opinnoista löytyy kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelun ohjeista.

web_kettu_kohtaa.jpg