22.01.2019

Työssä oppiminen

web_kettu_isopieni.jpg

Työssä oppimisen (eli työharjoittelun) tavoitteena on soveltaa omaa viestinnän osaamista viestinnän alan työtehtävissä. Tarkoituksena on solmia yhteyksiä työelämään, verkostoitua, arvioida omaa osaamista ja testata uratoiveita. Opintojakso kuuluu viestinnän syventäviin opintoihin eli maisterin tutkintoon. Opintojaksoa ennen sinulla tulee olla suoritettuina viestinnän aineopinnot ja mielellään myös syventävien opintojen Viestintäprofessiot-kurssi. Työssä oppimisen opintojakso suoritetaan siis vasta sitten, kun viestinnän osaamista on kertynyt tarpeeksi.

Työn soveltuvuudesta Työssä oppimisen opintojaksoon on ehdottomasti aina sovittava etukäteen opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa. Jo päättynyttä tai lopuillaan olevaa työtä ei jälkikäteen hyväksytä opintosuoritukseksi. Ota siis hyvissä ajoin ennen työhön lupautumista yhteyttä opintojaksosta vastaavaan opettajaan.

Työssä oppimisen jakson orientointitilaisuus järjestetään syys- ja tammikuussa. Tilaisuudet ovat samansisältöiset. Orientoinnissa neuvotaan työskentelypaikan (työharjoittelupaikan) hankkimisessa. Osallistu siis tilaisuuteen ennen kuin alat etsiä paikkaa.

Työssä oppimisen opintojakso suoritetaan itse hankitussa työpaikassa. Viestinnän opiskelijat ovat yleensä saaneet hankituksi varsin hyviä palkallisia työpaikkoja. Vuonna 2019 kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa on haettavana harjoittelutukea 1 kk / oppiaine sellaisiin harjoittelupaikkoihin, joissa työnantaja edellyttää tai toivoo harjoittelutukea laitokselta. Harjoittelutuen hakemisen ohjeet löydät laitoksen verkkosivuilta.

Työssä oppimisen kesto on vähintään 2 kuukautta, ja opintojakson laajuus on 10 opintopistettä. Jos olet työpaikassa pitempään, et voi saada ylimääräisiä opintopisteitä.

Kaikki harjoittelijat kirjoittavat etukäteen työssä oppimisen suunnitelman. Lisäksi jokainen harjoittelija vie tiedot harjoittelustaan Jyväskylän yliopiston sähköiseen työharjoittelujärjestelmään. Harjoittelun jälkeen kaikki kirjoittavat raportin työssä oppimisestaan. Ilman näitä hyväksyttyjä dokumentteja työskentelyjaksoasi ei voida rekisteröidä opintosuoritukseksi.

Viestinnän työssä oppimisen laitosohjaaja ja vastaava opettaja on professori Maarit Valo (maarit.a.valo at jyu.fi). Hänen kanssaan voit keskustella toiveistasi ja mahdollisuuksistasi. Ohjaajan kanssa sovitaan työpaikasta sekä työssä oppimisen suunnitelmasta ja raportista. Et voi suorittaa opintojaksoa ilman että ohjaaja on hyväksynyt työskentelypaikkasi ja työtehtäväsi etukäteen.

Suunnitelma jätetään ohjaajalle viimeistään kahden viikon kuluttua työskentelyjakson alkamisesta. Raportti annetaan tarkastettavaksi kahden viikon kuluessa työskentelyjakson päättymisestä.