02.01.2018

Työssä oppimisen raportti ja arviointi

Työssä oppimisen raportti

Raportti jätetään kahden viikon kuluessa työskentelyjakson päättymisestä. Raportti on luottamuksellinen, eikä sitä toimiteta työpaikkaan.

Tee raportistasi jäsennelty kokonaisuus. Pohdiskele viestintäosaamistasi, oppimistasi ja valmiuksiasi monipuolisesti, yksityiskohtaisesti, analyyttisesti ja reflektoiden. Muutama sivu ei tähän riitä.

Raportin sisältö

1) Mitä opin

 • viestinnästä ja vuorovaikutuksesta
 • työyhteisöstä ja sen jäsenyydestä
 • ryhmistä ja verkostoista
 • omasta itsestäni työyhteisössä
 • työtavoistani ja -asenteistani
 • työtehtävistä ja niiden osa-alueista
 • organisaatiosta ja sen ominaispiirteistä, viestinnästä, rakenteesta, ulkoisista suhteista, viestintäteknologiasta, taloudesta yms.

2) Viestintäosaamiseni ja työelämävalmiuteni

 • valmiuteni työelämään
 • mitä osaan nyt, mitä pitäisi vielä oppia
 • gradupohdiskelua
 • jatkuvan oppimisen pohdiskelua.

3) Mikä minusta tulee isona – ja miten?

 • vaihtoehdot
 • erikoistumisen mahdollisuudet
 • millainen työ minua kiinnostaa
 • milloin astun työelämään (suunnitelma opintojen loppuunsaattamiseksi).

Työssä oppimisen arviointi

Työssä oppimisen opintojakson (10 op) suoritukseen tarvitaan hyväksytty suunnitelma, ohjattu työssä oppimisen jakso, työskentelypaikan antama arviointi sekä hyväksytty raportti.

Työpaikkaohjaaja arvioi työskentelysi työssä oppimisen arviointilomakkeella (word-tiedosto). Toimita lomake ohjaajallesi ja pyydä häntä toimimaan lomakkeen ohjeiden mukaan. Ulkomailla suoritettavat työjaksot arvioidaan englanninkielisellä lomakkeella (word-tiedosto).