16.08.2017

Työssä oppimisen suunnitelma

Työssä oppimisen suunnitelma jätetään kahden viikon kuluessa työskentelyjakson alkamisesta. Pysähdy miettimään, mitkä ovat tavoitteesi työssä oppimiselle ja mitä haluat työskentelyjaksosi aikana oppia. Suunnitelma on luottamuksellinen, eikä sitä toimiteta työpaikkaan.

Huolehdi siitä, että jätät suunnitelman ajoissa. Ellet ole tehnyt aluksi suunnitelmaa, ei työskentelyjaksoasi voida hyväksyä opintosuoritukseksi.

Työssä oppimisen suunnitelman sisältö

1) Faktat ja sovitut asiat

 • työskentelyaika ja -paikka
 • organisaation tai työpaikan kuvaus
 • kuka on ohjaajana työpaikalla
 • toimenkuva, työtehtävät
 • työskentelyn tavoitteet.

2) Oman asiantuntijuuden ja osaamisen kuvaus työskentelyn alkaessa

 • työnkuvan perspektiivistä
 • viestinnän osaamisalueiden näkökulmasta
 • työtehtävien eri osa-alueilla
 • omien tavoitteiden kannalta.

3) Oppimistavoitteet

 • viestinnästä
 • viestinnän asiantuntijuudesta
 • omasta osaamisestani
 • omasta itsestäni
 • työstä, työtehtävistä ja niiden osa-alueista
 • työyhteisössä toimimisesta
 • organisaatiosta ja sen ominaispiirteistä, viestinnästä, viestintäteknologiasta, verkostoista, taloudesta yms.
 • opiskeluni suuntaamisesta
 • tulevaisuuden suunnitelmistani.

4) Oppimisen arviointi (miten aion arvioida oppimistani työskentelyjakson aikana)

 • oma arviointi (esim. päiväkirja, muistiinpanot)
 • työpaikkaohjaajan, johtajan, tiimin vetäjän tms. palaute
 • kumppaniarviointi (työtoverit)
 • videointi (esim. koulutustehtävissä)

tms.

5) Muuta

 • ajatuksia työtä aloitettaessa
 • odotuksia ja toiveita.