16.08.2017

Työskentelypaikka

Hyvä työskentelypaikka työssä oppimisen opintojaksoa varten on sellainen, jossa voit tehdä viestinnän alan asiantuntijan työtä. Kun etsit työssä oppimisen paikkaa, aloita miettimällä tavoitteesi ja kartoittamalla verkostosi. Ota rohkeasti yhteyttä valitsemiisi tahoihin, ja ole niihin yhteydessä myös henkilökohtaisesti. Opintojakson yhtenä tarkoituksena on verkostoitua. Niinpä entinen työpaikkasi ei välttämättä ole paras mahdollinen, elleivät tehtävät muutu haasteellisemmiksi, avaudu tutusta työyhteisöstä ulospäin ja tarjoa tulevalle viestinnän maisterille sopivia asiantuntijatehtäviä.

Työnantajien ilmoittamat harjoittelupaikat löytyvät yliopiston työelämäpalveluiden TEP/Jobs -järjestelmästä. Jos työnantaja hakee harjoittelijaa pelkästään Jyväskylän yliopiston viestinnän opiskelijoista, näistä paikoista tiedotetaan niille, jotka ovat ilmoittautuneet kuluvaksi lukuvuodeksi Korpissa viestinnän työssä oppimisen opintojaksolle.

Työssä oppimisen paikka voi olla nimenomainen ’harjoittelupaikka’, mutta se voi olla myös jokin muu määräaikainen työsuhde. Sen ei tarvitse olla yhtäjaksoinen työ, vaan se voi koostua muutamasta jaksosta tai erityyppisistä työtehtävistä. Työssä oppimisen jakso on omaa työskentelyä työpaikassa, ei toisten työn seuraamista tai työhön ”tutustumista”.

Sinun tulee tehdä työpaikassasi viestinnän asiantuntijan työtä. Tällaista työtä ovat esimerkiksi

  • viestintä- tai vuorovaikutuskoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen
  • sisäisen viestinnän (työyhteisöviestinnän) analysointi, konsultointi ja kehittäminen
  • työhyvinvointiin liittyvät vuorovaikutusselvitykset
  • henkilöstön kehittämisen tehtävät
  • intran, verkkosivujen, sosiaalisen median, tiimialustojen tms. viestintä- tai vuorovaikutusteknologian tarveanalyysi ja vuorovaikutteisuuden kehittäminen
  • palautekartoitukset
  • palaveri- ja kokouskäytäntöjen, johtamisviestinnän tms. analyysit
  • asiakas-, kumppanuus- ja sidosryhmäsuhteiden analyysi ja kehittäminen
  • verkosto- ja yhteistyösuhteiden analyysit
  • viestintäsuunnitelman, viestintästrategian, viestintäohjeistusten laatiminen.

Kaikki työtehtävät eivät sovi työssä oppimisen jaksoksi. Esimerkiksi asiakaspalvelu, tapahtumien ja retkien järjestäminen ja opastaminen, matkaoppaana toimiminen ja juontokeikat ovat tehtäviä, joita ei hyväksytä.

Kannattaa myös harkita työharjoittelua ulkomailla. Tutustu CIMOn tarjoamiin mahdollisuuksiin ja apurahoihin. Viestinnän opiskelijat ovat olleet harjoittelussa mm. YK:ssa ja EU:ssa.

Hakemus työssä oppimiseen (usein harjoittelupaikkahakemus) on samanlainen kuin työpaikkahakemus. Liitä hakemukseesi CV tai ansioluettelo. Tee asiallinen ja huolellinen hakemus, jossa kuvaat osaamisesi monipuolisesti. Ohjeita hakemuksen tekemiseen saat yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden kursseilta, oppaista ja verkosta. Neuvoja harjoittelupaikan hakemiseen annetaan myös oppiaineen järjestämässä Orientointi työssä oppimiseen -tilaisuudessa tammi- ja syyskuussa.

Kun pääset haastatteluun, sinun kannattaa ottaa mukaan Asiantuntemuksen arviointi -opintojaksoa varten kokoamasi portfolio, jonka avulla voit esitellä viestintäosaamistasi. Työskentelypaikassasi tulee olla työpaikkaohjaaja. Opiskelija itse sopii ohjauksesta samalla kun neuvottelee itselleen työskentelypaikan. Ohjaajan tulee tuntea opiskelijan työtehtävät. Hänen kanssaan harjoittelija voi keskustella kaikesta työhön liittyvästä, ja häneltä työssä oppija saa tukea ja palautetta.

Työskentelyjakson päättyessä työpaikkaohjaaja antaa opiskelijalle arvioinnin harjoittelujaksosta. Tässä käytetään työssä oppimisen arviointilomaketta (word-tiedosto). Ulkomailla suoritettavat työssä oppimisen jaksot arvioidaan englanninkielisellä lomakkeella (word-tiedosto).