Valmistuneiden tarinat

web_kettu_puhuu_vari.jpg

Viestinnän henkilökunta kuulisi mielellään, mitä valmistuneille kuuluu ja miten he ovat sijoittuneet työelämään. Työelämäpalaute on meille tärkeää opetuksen jatkuvan kehittämisen kannalta. Yhteistyömuotoja löytyy esim. harjoittelun, projektitöiden, opinnäytteiden ja mentoroinnin muodossa.

Tutustu viestinnästä valmistuneiden tarinoihin!