Valmistuminen

Voit anoa humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa eli HuK-tutkintoa, kun olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon verran (180 op) opintoja. Filosofian maisterin tutkintoon vaaditaan 120 opintopisteen verran opintoja.

Ohjeet tutkinnon anomiseksi löydät kieli- ja viestintätieteiden laitoksen verkkosivuilta.

Maisteriksi valmistuttuasi voit liittyä viestinnän alumneihin. Tutustu viestinnän alumnitoimintaan. Voit tutustua alumnisivuilla myös viestinnästä valmistuneiden tarinoihin. Katso myös lisätietoja valmistuneista opiskelijoista.

Webkettu ryhmä