Valmistuminen

Voit anoa humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa eli HuK-tutkintoa, kun olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon verran (180 op) opintoja. Filosofian maisterin tutkintoon vaaditaan 120 opintopisteen verran opintoja.

Ohjeet tutkinnon anomiseksi löydät kieli- ja viestintätieteiden laitoksen verkkosivuilta.

Maisteriksi valmistuttuasi voit liittyä viestinnän alumneihin. Tutustu viestinnän alumnitoimintaan sekä vuosina 2016, 2012 ja 2006 tehtyihin alumnikyselyihin, joilla kartoitettiin viestinnästä maisteriksi valmistuneiden mielipiteitä ja kokemuksiaviestinnän opinnoista ja työelämään sijoittumisesta! Voit tutustua alumnisivuilla myös viestinnästä valmistuneiden tarinoihin. Katso myös lisätietoja valmistuneista opiskelijoista.

Webkettu ryhmä