Tutkimus

In English

Jyväskylän yliopistossa viestinnän tutkimuksessa tarkastellaan ihmisten välistä vuorovaikutusta ja ihmisten keskinäisiä viestintäsuhteita. Tutkimusalue ulottuu puhuen, kuunnellen ja nonverbaalisesti tapahtuvan kasvokkaisviestinnän lisäksi myös viestintäteknologian välityksellä tapahtuvaan kanssakäymiseen.  Ainutlaatuiseksi tutkimuksemme tekee sen kohde, vuorovaikutus. Sitä tarkastellaan eri näkökulmista monimetodisen tutkimuksen keinoin.

Jyväskylän yliopistolla on pitkät perinteet viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimuksessa. Alan monipuolisena osaamiskeskuksena oppiaine edustaa Euroopan huippua. Viestintä-oppiaineen tutkimuksen painoalana on vuorovaikutus työelämässä. Oppiaineessa tutkitaan vuorovaikutuksen dynamiikkaa ihmisten välisissä suhteissa, ryhmissä ja tiimeissä sekä organisaatioissa ja työyhteisöissä. Viestinnän tutkimushankkeet, henkilökunnan julkaisut ja tohtoriopiskelijoiden väitöskirjatutkimukset kartuttavat tieteellistä tietoa ja vahvistavat painoalaa.

Viestinnän oppiaineen henkilökunta ja tohtoriopiskelijat osallistuvat aktiivisesti alan kansalliseen ja kansainväliseen sidosryhmätyöhön konferenssien, tutkijayhteistyön ja opetusvaihdon kautta. Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät järjestetään Suomessa yleensä joka toinen vuosi; järjestäjänä on alan kansallinen tieteellinen yhdistys Prologos ry.

Eurooppalaista viestinnän tutkijoiden yhteistyötä vahvistaa viestinnän tutkijoiden yhdistys ECREA (European Communication Research and Education Association). Se järjestää vuosittaisen konferenssin vaihtuvien erityisteemojen ympärille. ECREA:n yhteydessä toimii oma vuorovaikutuksen ja interpersonaalisen viestinnän osasto ECREA Section for Interpersonal Communication and Social Interaction. Yhdysvalloissa National Communication Association järjestää viestinnän alan suurimman kansainvälisen kongressin vuosittain. Myös International Communication Association käsittelee vuotuisissa kongresseissaan viestinnän tutkimuksen tuloksia.