Tutkimus

In English

Puheviestinnän tutkimuksessa tarkastellaan ihmisten välistä vuorovaikutusta ja ihmisten keskinäisiä viestintäsuhteita. Tutkimusalue ulottuu puhuen, kuunnellen ja nonverbaalisesti tapahtuvan kasvokkaisviestinnän lisäksi myös viestintäteknologian välityksellä tapahtuvaan kanssakäymiseen. Puheviestinnän tutkimus sisältää laajasti eri näkökulmia ja aiheita. Ainutlaatuiseksi tieteenalojen joukossa puheviestinnän tutkimuksen tekee yhteinen nimittäjä: vuorovaikutus. Sitä tarkastellaan monimetodisen tutkimuksen keinoin.

Jyväskylän yliopistolla on pitkät perinteet puheviestinnän tutkimuksessa. Alan monipuolisena osaamiskeskuksena oppiaine edustaa Euroopan huippua. Puheviestinnän tutkimuksen painoalana on vuorovaikutus työelämässä. Oppiaineessa tutkitaan vuorovaikutuksen dynamiikkaa ihmisten välisissä suhteissa, ryhmissä ja tiimeissä sekä työyhteisöissä. Puheviestinnän tutkimushankkeet, henkilökunnan julkaisut ja tohtoriopiskelijoiden väitöskirjatutkimukset kartuttavat tieteellistä tietoa ja vahvistavat painoalaa.

Puheviestinnän oppiaineen henkilökunta ja tohtoriopiskelijat osallistuvat aktiivisesti alan kansalliseen ja kansainväliseen sidosryhmätyöhön konferenssien, tutkijayhteistyön ja opetusvaihdon kautta. Puheviestinnän valtakunnallinen kongressi Puheviestinnän päivät järjestetään Suomessa yleensä joka toinen vuosi; järjestäjänä on alan kansallinen tieteellinen yhdistys Prologos ry.

Eurooppalaista viestinnän tutkijoiden yhteistyötä vahvistaa viestinnän tutkijoiden yhdistys ECREA (European Communication Research and Education Association). Se järjestää vuosittaisen konferenssin vaihtuvien erityisteemojen ympärille. ECREA:n yhteydessä toimii oma puheviestinnän osasto ECREA Section for Interpersonal Communication and Social Interaction. Yhdysvalloissa National Communication Association järjestää puheviestinnän alan suurimman kansainvälisen kongressin vuosittain. Myös International Communication Association käsittelee vuotuisissa kongresseissaan puheviestinnän tutkimuksen tuloksia.