31.07.2017

Johtamisviestintä hajautetuissa ja teknologiavälitteisissä ryhmissä

FT, yliopistonlehtori Marko Siitonen

Tutkimushankkeessa tarkastellaan johtamisviestintää hajautetuissa ryhmissä (usein: virtuaalitiimi), joissa suuri osa vuorovaikutuksesta tapahtuu teknologian välityksellä. Tarkastelun kontekstina ovat niin työelämän tiimit kuin vapaaehtoisuuteen perustuvat verkkoyhteisötkin.

Hajautuneisuus ja teknologiavälitteisyys voivat vaikuttaa johtamisviestintään monin tavoin. Tutkimuksessa selvitetään jäsenten ja johtajien käsityksiä, kokemuksia ja odotuksia johtamisviestinnästä, ja selvitetään millaista johtamisviestintä käytännön tasolla eri ympäristöissä on. Tutkimuksessa verrataan esimerkiksi verkkopelikontekstista saatuja tuloksia työelämän johtamisviestintään. Tutkimuksen lähestymistapa on naturalistinen ja laadullinen, eli tutkimuksen aineisto perustuu autenttisten ryhmien vuorovaikutuksen havainnointiin ja niiden jäsenten haastatteluihin.

Hanke liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan Vuorovaikutusosaaminen virtuaalitiimeissä -hankkeeseen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä muun muassa Aalto-yliopiston ja Delftin teknillisen korkeakoulun (Alankomaat) kanssa.

Julkaisut

 

Warmelink, H. & Siitonen, M. (2011). Player Communities in Multiplayer Online Games: A Systematic Review of Empirical Research. Proceedings of DiGRA 2011: Think, Design, Play.

 

Siitonen, M. (2011). Leadership in an online multiplayer strategy game: case – Illuria. International Journal of Arts and Technology, 4(3): 315–325.

Sivunen, A. & Siitonen, M. (2010). Comparing Experiences on Leadership in Virtual Teams and Online Multiplayer Gaming Clans. 60th Annual Conference of the International Communication Association (ICA), Singapore.

Siitonen, M. (2009). Exploring the Experiences Concerning Leadership Communication in Online Gaming Groups. Proceedings of the 13th International MindTrek Conference: Everyday Life in the Ubiquitous Era, pp. 90–93. New York: ACM.

Siitonen, M. (2009). Conflict Management and Leadership Communication in Multiplayer Communities. Proceedings of DiGRA 2009: Breaking New Ground: Innovation in Games, Play, Practice and Theory.

Esitelmät

Siitonen, M. & Rouhiainen-Neunhäuserer, M. (2012). Will You Let Me Lead You? Changing Expectations of Leadership Communication in Distributed Collaboration. 4th European Communication Conference (ECC), Istanbul.

Siitonen, M. (2012). Social interaction in distributed groups and teams in working life. Työryhmä, Viestinnän tutkimuksen päivät, Jyväskylä.

Siitonen, M. (2011). Research on intercultural groups online – Tradition versus new approaches. Nordic Network for Intercultural Communication (NIC) Symposium, Helsinki.