21.02.2019

Viestinnän tohtoriopiskelijoiden tekeillä olevat väitöskirjatutkimukset

Hakkarainen, Tuula: Hammaslääkäriopiskelijoiden odotukset työyhteisön vuorovaikutuksesta

Korkala, Salme: Johtajan positioiminen työyhteisön vaikeiden konfliktien hallinnassa

Laitinen, Kaisa: Vuorovaikutusteknologia asiantuntijatyöyhteisössä

Nykänen, Hanna: Vuorovaikutussuhteiden jännitteisyys sosiaalialan työyhteisössä

Paaso, Marika: Toimittajien yksityisyys ja julkisuus sosiaalisessa mediassa

Rajamäki, Sari: Työyhteisöön kiinnittyminen ja työyhteisön vuorovaikutussuhteet

Roos-Manninen, Inkeri: Esimiehen ja alaisen välinen palaute hajautuneissa organisaatioissa

Timonen, Kati: Lukiolaisen ryhmäosaaminen ja sen kehittyminen

Toivanen, Kirsi-Marja: Constructing identity in interpersonal and intercultural workplace communication

Tuikka, Sini: Kiusaamissuhteen kehittyminen työpaikalla