22.09.2017

Puheviestinnän tohtoriopiskelijoiden tekeillä olevat väitöskirjatutkimukset

Hakkarainen, Tuula: Ammattiin valmistuvien lääkäreiden odotukset työyhteisön vuorovaikutuksesta

Horila, Tessa: Yhteinen vuorovaikutusosaaminen työelämän tiimeissä

Kinnunen, Hanna: Yksityisyyden hallinta työpaikan vuorovaikutussuhteissa

Korkala, Salme: Johtajan positioiminen työyhteisön vaikeiden konfliktien hallinnassa

Laapotti, Tomi: Kokousvuorovaikutus sairaalan johtoryhmissä

Laitinen, Kaisa: Vuorovaikutusteknologia asiantuntijatyöyhteisössä

Murumäki, Suvi-Tuuli: Kohti vaikuttamiseen liittyvää vuorovaikutusosaamista. Lähtökohtia vaikuttamisen opettamiseen lukion äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa

Nykänen, Hanna: Vuorovaikutussuhteiden jännitteisyys sosiaalialan työyhteisössä

Paaso, Marika: Toimittajien yksityisyys ja julkisuus sosiaalisessa mediassa

Pennanen, Eveliina: Hallinnollinen vuorovaikutus sairaalatyöyhteisössä

Raappana, Mitra: Vuorovaikutus työelämän tiimeissä

Rajamäki, Sari: Työyhteisöön kiinnittyminen ja työyhteisön vuorovaikutussuhteet

Roos-Cabrera, Inkeri: Esimiehen ja alaisen välinen palaute hajautuneissa organisaatioissa

Timonen, Kati: Lukiolaisen ryhmäosaaminen ja sen kehittyminen

Toivanen, Kirsi-Marja: Constructing identity in interpersonal and intercultural workplace communication

Tuikka, Sini: Kiusaamissuhteen kehittyminen työpaikalla