02.01.2013

Viestintäarkuus ja esiintymisjännitys

Viestintätilanteisiin liittyvä pelko, arkuus ja jännittäminen ovat kuuluneet puheviestinnän varhaisimpiin tutkimusalueisiin Jyväskylän yliopistossa. Tutkimuksissa on selvitetty muun muassa viestintäarkuuden ja esiintymisjännityksen luonnetta, yleisyyttä, vaikutuksia, hallintakeinoja ja yhteyttä fysiologiseen vireytymiseen sekä vuorovaikutuspelkojen esiintymiskonteksteja ja niiden asettamia haasteita opetukselle.

Viestintäarkuuden ja esiintymisjännityksen tutkimukset käynnistyivät jo 1980-luvulla, jolloin ilmestyi ensimmäinen puheviestinnän väitöskirja, Aino Sallisen "Finnish communication reticence. Perceptions and self-reported behavior". Tutkimusalue vahvistui ja laajeni sisällöllisesti 1990-luvulla tutkijaryhmän kasvaessa ja kansainvälistyessä. Tuorein väitöskirja aihepiiristä valmistui vuonna 2007. Tutkimusten tuloksia ja sovellusalueita on esitelty useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa.

Tutkimusalueelta valmistuneet väitöskirjat

Almonkari, Merja: Jännittäminen opiskelun puheviestintätilanteissa (Social anxiety in study-related communication situations), 2007

Pörhölä, Maili: Yksin yleisön edessä: Esiintymisjännitykseen ja esiintymishalukkuuteen liittyvät kokemukset, käyttäytymispiirteet ja vireytyminen yleisöpuhetilanteessa (Alone in front of an audience: Cognitive experiences, behavioral features and physiological arousal in speech anxiety and willingness to speak), 1995

Sallinen, Aino: Finnish communication reticence: Perceptions and self-reported behavior (Suomalaisten viestintäarkuuden määrä ja luonne), 1986

Muita julkaisuja

Almonkari, M. & Koskimies, R. (toim.). (2006). Esiintymisjännittäjille apua (2. painos). Helsinki: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia, 37.

Kunttu, K., Martin, M. & Almonkari, M. (2006). Nykyopiskelijakin jännittää esiintymistä, mikä avuksi? Suomen Lääkärilehti, 44, 4585-4588.

Lehtonen, J. (1984). Vaikeneva kulttuuri ja vieraan kielen pelko. Miksi suomalainen vaikenee vieraallakin kielellä? Teoksessa K. Sajavaara, M. Leiwo & M. Eloranta (toim.), AFinLA:n vuosikirja 1984 (s. 75-94). Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys.

Lehtonen, J. (1983). Viestintäarkuus, esiintymispelko ja sosiaalinen ahdistuneisuus. Teoksessa J. Lehtonen (toim.), Puhekasvatus koulussa ja yhteiskunnassa, 133-152. Suomen kielen ja viestinnän laitoksen julkaisuja 31. Jyväskylän yliopisto.

Pörhölä, M. (1995). Kun puhuminen pelottaa. Teoksessa  M. Valo (toim.), Haasteita puheviestinnän opetukseen (s. 121-137). Viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 14. Jyväskylän yliopisto.

Pörhölä, M. (1997). Trait anxiety, experience, and the public speaking state responses of Finnish university students. Communication Research Reports, 14, 367-384.

Pörhölä, M. (2002). Arousal styles during public speaking. Communication Education, 54, 420-438.

Pörhölä, M., Isotalus, P., & Ovaskainen, T. (1993). Communication-elicited arousal in public speaking, small-group, and dyadic contexts: Comparisons of change in heart rate. Communication Research Reports, 10, 29-37.

Sallinen Kuparinen, A. & Pörhölä, M. (1987). Is teaching stressful? Assessing teacher communicative behavior physiologically and introspectively. Teoksessa A. Sallinen Kuparinen (toim.), Perspectives on instructional communication (s. 55 70). Viestintätieteiden laitoksen julkaisuja, 5. Jyväskylän yliopisto.

Sallinen Kuparinen, A. & Pörhölä, M. (1986). Assessment of arousal in speech communication research. Teoksessa A. Sallinen Kuparinen (toim.), Jyväskylä studies in speech communication (s. 57 83). Viestintätieteiden laitoksen julkaisuja, 2. Jyväskylän yliopisto.

Sallinen-Kuparinen, A., McCroskey, J. & Richmond, V. (1991). Willingness to communicate, communication apprehension, introversion, and self-reported communication competence: Finnish and American comparisons. Communication Research Reports, 8, 55-64.

Valkonen, T. 1983. Viestintäarkuus: kokeellisen puheviestintätutkimuksen haasteita. Teoksessa J. Lehtonen (toim.), Puhekasvatus koulussa ja yhteiskunnassa. Suomen kielen ja viestinnän laitoksen julkaisuja 31. Jyväskylän yliopisto.

Valkonen, T. (1995). Esiintymisjännityksen lieventäminen: rentoutuksesta visualisointiin. Teoksessa M. Valo (toim.), Haasteita puheviestinnän opetukseen (s. 139-153). Viestintätieteiden laitoksen julkaisuja, 14. Jyväskylän yliopisto.