05.03.2010

Vuorovaikutusosaaminen teknologiavälitteisissä ryhmissä ja tiimeissä

Professori Maarit Valo, professori Tarja Valkonen, yliassistentti Marko Siitonen

Hankkeessa tutkitaan vuorovaikutusosaamista työelämän teknologiavälitteisissä työryhmissä ja tiimeissä. Tietointensiivinen tiimityö vaatii vahvaa vuorovaikutusosaamista. Vaikka vuorovaikutustaitojen merkitys on työelämän kasvokkaistilanteissa tunnustettu, ei teknologiaa hyödyntävän vuorovaikutuksen osaamisvaatimuksia vielä tunneta. Hankkeessa selvitetään, millaista vuorovaikutusosaamista työryhmien ja tiimien jäsenet tarvitsevat keskinäisessä yhteydenpidossaan.