19.12.2017

Vuorovaikutusosaamisen kehittyminen ja arviointi

Lehtori, FT Tarja Valkonen

Hankkeessa tarkastellaan vuorovaikutusosaamisen kehittymistä ja siihen liittyviä ilmiöitä. Tavoitteena on selvittää, millaista viestintä- ja vuorovaikutusosaamista erilaisissa tehtävissä ja yhteyksissä tarvitaan ja kuinka tämä osaaminen kehittyy. Tavoitteena on myös kehittää viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointimenetelmiä ja ymmärtää puheviestintätaitojen arvioinnin eritysluonnetta.

Huomio kohdistetaan sekä formaaliin puheviestintäkoulutukseen ja sen vaikuttavuuteen että informaaliin ja satunnaiseen oppimiseen. Viestintä- ja vuorovaikutusosaamista tarkastellaan eri konteksteissa. Tutkimuskohteina ovat lukiolaisten viestintäkompetenssin, erityisesti puheviestintätaitojen kehittyminen ja arviointi, yliopisto-opiskelijoiden puheviestintään liittyvät oppimiskokemukset sekä vuorovaikutusosaaminen tietoperustaisessa työssä ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.

Valmistuneet väitöskirjatyöt

Anne Laajalahti

Pipsa Purhonen

Maijastiina Rouhiainen-Neunhäuserer

Tekeillä olevat väitöskirjatyöt

Suvi-Tuuli Murumäki