Julkaisut

Viestinnän henkilökunnan ja tohtoriopiskelijoiden julkaisut

Alla on listaus viestintä-oppiaineen henkilökunnan ja tohtoriopiskelijoiden julkaisuista vuodesta 2005 alkaen. Katso myös viestintä-oppiaineessa valmistuneet opinnäytetyöt.

 

Mykkänen, M. (2019, 37). Tutkitun tiedon ja rationaalisen ajattelun apologia. Tieteessä tapahtuu, pp. 69-71. Retrieved from https://journal.fi/tt/article/view/79958/40692 Open access

Koponen, J., Kokkonen, L., Kostiainen, E., & Virtanen, I. A. (Eds.). (2018). Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2018. Prologos ry. Prologi. Open access

Ala-Fossi, M., Alén-Savikko, A., Grönlund, M., Haara, P., Hellman, H., Herkman, J., . . . Mykkänen, M. (2018). Media- ja viestintäpolitiikan nykytila ja mittaaminen : loppuraportti. Helsinki, Finland: Liikenne- ja viestintäministeriö. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, 4/2018. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-548-4 Open access

Croucher, S. M., Kelly, S., Condon, S., Campbell, E., Galy-Badenas, F., Rahmani, D., . . . , & Ngwayuh, E. N. (2018). A longitudinal analysis of the relationship between cultural adaptation and argumentativeness. International Journal of Conflict Management, 29 (1), 91-108. doi:10.1108/IJCMA-05-2017-0045

Henrikson, K., Ruoslahti, H., & Hyttinen, K. (2018). Opportunities for Strategic Public Relations : Evaluation of International Research and Innovation Project Dissemination. In S. Bowman, A. Crookes, S. Romenti, & Ø. Ihlen (Eds.), Public Relations and the Power of Creativity : Strategic Opportunities, Innovation and Critical Challenges (pp. 197-214). Advances in Public Relations and Communication Management, 3 . Bingley: Emerald. doi:10.1108/S2398-391420180000003012

Horila, T. (2018). Vuorovaikutusosaamisen yhteisyys työelämän tiimeissä. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 344. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7452-7 Open access

Horila, T. (2018). Työelämän tiimeissä rakennetaan vuorovaikutusosaamista yhteisesti. Työelämän tutkimus, 16 (4), 293-297.

Hyttinen, S., & Valkonen, T. (2018). Yksinäisten työikäisten vuorovaikutussuhteet. Prologi : puheviestinnän vuosikirja, 2018, 26-42. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201901081116 Open access

Kauppinen, M., Järvelä, R.-L., & Kemppinen, M. (2018). "Päämääränä oppijan paras eikä oppiaineen etu" : opettajaopiskelijoiden kasvaminen kollegiaaliseen vastuuseen. In S. Saukkonen, & P. Moilanen (Eds.), Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen (pp. 193-217). Kasvatusalan tutkimuksia, 76. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Kostiainen, E., Ukskoski, T., Ruohotie-Lyhty, M., Kauppinen, M., Kainulainen, J., & Mäkinen, T. (2018). Meaningful learning in teacher education. Teaching and Teacher Education, 71 (April), 66-77. doi:10.1016/j.tate.2017.12.009 Open access

Laajalahti, A. (2018). Fostering Creative Interdisciplinarity : Building Bridges between Ethical Leadership and Leaders’ Interpersonal Communication Competence. In S. Bowman, A. Crookes, S. Romenti, & Ø. Ihlen (Eds.), Public Relations and the Power of Creativity : Strategic Opportunities, Innovation and Critical Challenges (pp. 23-55). Advances in Public Relations and Communication Management, 3. Bingley: Emerald. doi:10.1108/S2398-391420180000003002

Laajalahti, A., & Herkama, S. (2018). Laadullinen analyysi ATLAS.ti-ohjelmistolla. In R. Valli (Ed.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (pp. 106-133). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Laapotti, T. (2018). Vuorovaikutus sairaalajohtoryhmien kokouksissa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. JYU dissertations, 29. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7578-4 Open access

Laitinen, K., & Valo, M. (2018). Meanings of communication technology in virtual team meetings : framing technology-related interaction. International Journal of Human-Computer Studies, 111, 12-22. doi:10.1016/j.ijhcs.2017.10.012 Open access

Mikkola, L., Suutala, E., & Parviainen, H. (2018). Social support in the workplace for physicians in specialization training. Medical Education Online, 23 (1), 1435114. doi:10.1080/10872981.2018.1435114 Open access

Mykkänen, M. (2018). Viestintäammattilainen on organisaation päätöksenteon ja itseuudistumisen voimavara. Media ja viestintä, 41 (1). Retrieved from https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/69923 Open access

Mykkänen, M. (2018, 36). Tieteen huumorista ja kummallisuuksista. Tieteessä tapahtuu, pp. 63-64. Retrieved from https://journal.fi/tt/article/view/75021 Open access

Mykkänen, M. (2018). The contribution of public relations to organisational decision making and autopoiesis of organisations : the perspective of the Luhmannian social system paradigm. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 326. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7180-9 Open access

Mykkänen, M. (2018, 36). Twitter - henkilökohtaista joukkoviestintää vai eliitin media?. Tieteessä tapahtuu, pp. 54-55. Retrieved from https://journal.fi/tt/article/view/70321 Open access

Nykänen, H., Mikkola, L., & Asunta, L. (2018). Sosiaalipalveluiden työntekijöiden ja vammaisten asiakkaiden vuorovaikutuksen diskurssit asiakkaiden blogikeskusteluissa. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 26 (3), 208-227. doi:10.30668/janus.67872 Open access

Pennanen, E. (2018). Hallinnollinen vuorovaikutus sairaalatyöyhteisössä. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 340. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7376-6 Open access

Pennanen, E., & Mikkola, L. (2018). Constructing responsibility in social interaction : an analysis of responsibility talk in hospital administrative groups. Qualitative Research in Medicine and Healthcare, 2 (3), 154-164. doi:10.4081/qrmh.2018.7114 Open access

Raappana, M. (2018). Onnistuminen työelämän tiimeissä. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. JYU dissertations, 18. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7553-1 Open access

Rautiainen, M., & Kostiainen, E. (2018). School in Finland. In M. Harring, C. Rohlfs, & M. Gläser-Zikuda (Eds.), Handbuch Schulpädagogik (pp. 236-243). Münster: Waxmann.

Ruoslahti, H. (2018). Co-creation of Knowledge for Innovation Requires Multi-Stakeholder Public Relations. In S. Bowman, A. Crookes, S. Romenti, & Ø. Ihlen (Eds.), Public Relations and the Power of Creativity : Strategic Opportunities, Innovation and Critical Challenges (pp. 115-133). Advances in Public Relations and Communication Management, 3. Bingley: Emerald. doi:10.1108/S2398-391420180000003007

Sivunen, A. (2018). Twitter : viestinnän vai vuorovaikutuksen alusta?. Prologi : puheviestinnän vuosikirja, 2018, 72-74. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201901081120 Open access

Vos, M., Kekäle, P., Ruggiero, A., & Palttala, P. (2018). Audit Measurement of Crisis Communication Preparedness across Different Branches of Government : Sharing Experiences Gained in Finland. Online Journal of Communication and Media Technologies, 8 (1), 60-69. Retrieved from http://www.ojcmt.net/download/measuring-crisis-communication-preparedn... Open access

Välipakka, H., & Mikkola, L. (2018). Hoitajajohtajien identifikaatiot kokousvuorovaikutuksessa. Hallinnon tutkimus, 37 (2), 126-139.

Zeng, C., Croucher, S. M., Kelly, S., & Chen, H. (2018). An exploration of organizational assimilation among state-owned, private-owned, and foreign-invested enterprises in China. Communication Research Reports, 35 (1), 58-67. doi:10.1080/08824096.2017.1366304 Open access

Zhang, B., Vos, M., & Veijalainen, J. (2018). Decomposing issue patterns in crisis communication : the case of the lost airliner. International Journal of Emergency Management, 14 (1), 72-89. doi:10.1504/IJEM.2018.10010176 Open access

Koponen, J., Kokkonen, L., Kostiainen, E., & Virtanen, I. A. (Eds.). (2017). Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2017. Prologos ry. Prologi. Open access

Gibbs, J. L., Sivunen, A., & Boyraz, M. (2017). Investigating the impacts of team type and design on virtual team processes. Human Resource Management Review, 27, 590-603. doi:10.1016/j.hrmr.2016.12.006 Open access

Hedman, E., & Barge, J. K. (2017). Facilitating Team Reflexivity About Communication. Small Group Research, 48 (3), 255-287. doi:10.1177/1046496416684962

Hyttinen, K., Ruoslahti, H., & Jokela, J. (2017). Model for Effective Integration between Research, Work Life and Higher Education in International Security Studies. In K. Liu, A. C. Salgado, J. Bernardino, & J. Filipe (Eds.), IC3K 2017 : Proceedings of the 9th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management - (Volume 3) (pp. 299-306). Setúbal: SCITEPRESS Science And Technology Publications. doi:10.5220/0006588102990306

Kostiainen, E., Klemola, U., & Maylor, U. (2017). Searching the roots of democracy : collaborative intervention in teacher education. In A. Raiker, & M. Rautiainen (Eds.), Educating for Democracy in England and Finland : Principles and Culture (pp. 54-68). Routledge. Open access

Laajalahti, A. (2017). A Historical Analysis of Media Practices and Technologies in Protest Movements : A Review of Crisis and Critique by Anne Kaun. Media and Communication, 5 (2), 64-66. doi:10.17645/mac.v5i2.976 Open access

Lahti, M., & Valo, M. (2017). Intercultural Workplace Communication. In Oxford Research Encyclopedia of Communication. Oxford University Press. doi:10.1093/acrefore/9780190228613.013.404 Open access

Mykkänen, M. (2017). Digitaalisen vuorovaikutuksen kulttuuri haastaa poliitikoiden viestintäosaamisen. Prologi : puheviestinnän vuosikirja, 2017, 52-54. Open access

Mykkänen, M. (2017). Kenelle vapaus kuuluu?. Tiedepolitiikka, 42 (4), 61-63. Open access

Mykkänen, M., & Vos, M. (2017). Clarifying Skills and Competencies in Organisational Decision Making : Perceptions of Finnish Communication Professionals. In B. V. Ruler, I. Smit, Ø. Ihlen, & S. Romenti (Eds.), How Strategic Communication Shapes Value and Innovation in Society (pp. 143-158). Advances in Public Relations and Communication Management, Volume 2. Bingley: Emerald. Retrieved from http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/S2398-39142017000000... Open access

Rajamäki, S., & Mikkola, L. (2017). Työyhteisön vuorovaikutus ja työyhteisöön kuuluminen : hoitohenkilökunnan käsityksiä. Työelämän tutkimus, 15 (3), 250-265. Open access

Rice, R. E., Evans, S. K., Pearce, K. E., Sivunen, A., Vitak, J., & Treem, J. W. (2017). Organizational Media Affordances : Operationalization and Associations with Media Use. Journal of Communication, 67 (1), 106-130. doi:10.1111/jcom.12273 Open access

Ruoslahti, H., & Tikanmäki, I. (2017). End-users Co-create Shared Information for a More Complete Real-time Maritime Picture. In K. Liu, A. C. Salgado, J. Bernardino, & J. Filipe (Eds.), IC3K 2017 : Proceedings of the 9th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management - (Volume 3) (pp. 267-274). Setúbal: SCITEPRESS Science And Technology Publications. doi:10.5220/0006559702670274

Sivunen, A. (2017). Organisaatioiden sisäisen sosiaalisen median analytiikka ja mittaaminen. In E. Juholin, & V. Luoma-aho (Eds.), Mitattava viestintä : ProComma Academic 2017 (pp. 54-61). ProComma Academic, 2. Helsinki, Finland: ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry.

Sivunen, A. (2017). Työelämän teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen tutkimus. Prologi : puheviestinnän vuosikirja, 2017, 56-59. Open access

Vos, M., van der Molen, I., & Mykkänen, M. (2017). Communication in turbulent times : exploring issue arenas and crisis communication to enhance organisational resilience. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, School of Business and Economics. Reports from the School of Business and Economics, 40. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7147-2 Open access

Zhang, B. (2017). Understanding evolving organisational issues in social media. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 316. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7073-4 Open access

Hedman, E. (2016). Leadership Team Tool for better meaning making : Developing leadership team communication and reflexivity. Journal of Management Development, 35 (5), 592-605. doi:10.1108/JMD-09-2015-0132

Horila, T., & Valo, M. (2016). Yhteinen vuorovaikutusosaaminen tiimissä. Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2016, 2016, 46-58. Open access

Kedra, J., Laajalahti, A., Sommier, M., & Uotila, P. (2016). A competent participant in the new media landscape: Promoting an interdisciplinary perspective. In L. Kramp, N. Carpentier, A. Hepp, R. Kilborn, R. Kunelius, H. Nieminen, . . . S. Tosoni (Eds.), Politics, Civil Society and Participation : Media and Communications in a Transforming Environment (pp. 107-119). Edition Lumiére. Retrieved from http://www.researchingcommunication.eu/book11chapters/C08_KEDRA201516.... Open access

Kostiainen, E. (2016, 17.11.2016). Toimintakulttuuri tekee opetussuunnitelmasta uskottavan. Tiedeblogi. Retrieved from https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/kostiainen Open access

Kostiainen, E., & Nenonen, S. (2016). Perscpective of Social Usability in the Change Processes of an Academic Workplace. In M. Prins, H. Wamelink, B. Giddings, K. Ku, & M. Feenstra (Eds.), WBC 16 Proceedings : Volume II. Environmental Opportunities and Challenges : Constructing Commitment and Acknowledging Human Experiences (pp. 688-701). Raportti / Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennustuotanto ja -talous, 18. Tampere University of Technology. Retrieved from https://tutcris.tut.fi/portal/files/6186797/WBC16_Vol_2.pdf

Laajalahti, A. (2016). Kriisiviestinnästä kriisivuorovaikutukseen : puheviestinnän näkökulmia kriiseissä ja kriiseistä viestimiseen. Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2016, 2016, 76-82. Open access

Laapotti, T. (2016). Organisaation merkityksentäminen sairaalajohtoryhmäkokouksissa. Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2016, 2016, 24-45. Open access

Laapotti, T., & Mikkola, L. (2016). Social interaction in management group meetings : a case study of Finnish hospital. Journal of Health Organization and Management, 30 (4), 613-629. doi:10.1108/JHOM-02-2015-0040

Laitinen, K., & Valo, M. (2016). Tunneilmaisu virtuaalitiimien tapaamisissa. Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2016, 2016, 59-75. Open access

Lundström, A., & Kostiainen, E. (2016). Kuinka paljon Muumimamma painaa? : viestiseinä osana yliopistojen luento-opetusta. Yliopistopedagogiikka, 23 (1), 26-29. Retrieved from https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2016/04/15/kuinka-paljon-muumim... Open access

Lundström, A., Savolainen, J., & Kostiainen, E. (2016). Case study: developing campus spaces through co-creation. Architectural Engineering and Design Management, 12 (6), 409-426. doi:10.1080/17452007.2016.1208077

Pennanen, E., & Mikkola, L. (2016). Work Coordination as a Social Interaction Process in Nursing Staff Meetings. Nordic Journal of Working Life Studies, 6 (2), 23-41. doi:10.19154/njwls.v6i2.4970 Open access

Savolainen, J., Lundström, A., & Kostiainen, E. (2016). Nuisance in communication between facility users and builder : a language barrier. In M. Prins, H. Wamelink, B. Giddings, K. Ku, & M. Feenstra (Eds.), WBC 16 Proceedings : Volume II. Environmental Opportunities and Challenges : Constructing Commitment and Acknowledging Human Experiences (pp. 353-364). Raportti / Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennustuotanto ja -talous, 18. Tampere University of Technology. Retrieved from https://tutcris.tut.fi/portal/files/6186797/WBC16_Vol_2.pdf

Sivunen, A. (2016). Presence and Absence in Global Virtual Team Meetings : Physical, Virtual, and Social Dimensions. In J. Webster, & K. Randle (Eds.), Virtual Workers and the Global Labour Market (pp. 199-217). Palgrave Macmillan. doi:10.1057/978-1-137-47919-8_10 Open access

Tynjälä, P., Virtanen, A., Klemola, U., Kostiainen, E., & Rasku-Puttonen, H. (2016). Developing social competence and other generic skills in teacher education : applying the model of integrative pedagogy. European Journal of Teacher Education, 39 (3), 368-387. doi:10.1080/02619768.2016.1171314 Open access

Valo, M., & Nitovuori, R. (2016). Irtisanominen vuorovaikutustilanteena. Työelämän tutkimus, 14 (1), 60-76. Open access

Välipakka, H., Zeng, C., Lahti, M., & Croucher, S. (2016). Experiencing Cultural Contact at Work : An Exploration of Immigrants’ Perceptions of Work in Finland. In S. Shenoy-Packer, & E. Gabor (Eds.), Immigrant Workers and Meanings of Work : Communicating Life and Career Transitions (pp. 21-32). New York: Peter Lang. Open access

Hedman, E. (2015). Facilitating leadership team communication. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 266. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6390-3 Open access

Hedman, E., & Gesch-Karamanlidis, E. (2015). Facilitating Conversations That Matter Using Coordinated Management of Meaning Theory. OD Practitioner, 47 (2), 41-46. Open access

Hedman, E., & Valo, M. (2015). Communication challenges facing management teams. Leadership and Organization Development Journal, 36 (8), 1012-1024. doi:10.1108/LODJ-04-2014-0074 Open access

Horila, T. (2015). Tiimi vuorovaikutusosaajana. In M. Virkajärvi (Ed.), Työelämän tutkimuspäivät 2014 : Työn monet muodot (pp. 16-30). Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja, 6/2015. Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9773-5 Open access

Järvelä, R.-L., Kauppinen, M., & Mikkonen, S. (2015). Polku 5 : arvioinnin elävä kirja. In P. Jääskelä, & M. Kokko (Eds.), Pedagogiset kokeilut jakoon! Polkuja interaktiiviseen yliopisto-opetukseen. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from https://peda.net/jyu/julkaisut/is/aek

Kauppi, T. (2015). Opettaja kiusattuna : peruskoulun opettajien kokemuksia vertaisrajat ylittävästä kiusaamisesta. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 253. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6202-9 Open access

Kauppinen, M., Kemppinen, M., & Järvelä, R.-L. (2015). Yhteisopettajuudesta tukea opettajaksi kasvuun : opettajankoulutusta uudistamassa. In O.-P. Salo, & M. Kontoniemi (Eds.), Kohti uutta : 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa (pp. 325-343). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto.

Kiss, A. (2015). Language ideologies about learning historical minority languages : Hungarian in Romania and Swedish in Finland. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 267. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6412-2 Open access

Kostiainen, E., Rautiainen, M., Silander, T., & Tarnanen, M. (2015). You know my name. In M. Rautiainen, & S. Saukkonen (Eds.), Professori tekee murron : Pentti Moilaselle omistettu juhlakirja (pp. 29-45). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos.

Laajalahti, A. (2015). Tutkijoiden attribuutiot : Mistä vuorovaikutusosaaminen tai sen puute johtuu?. Aikuiskasvatus, 35 (1), 16-29.

Laapotti, T., & Mikkola, L. (2015). Kokousvuorovaikutuksen tehtäväkeskeiset funktiot sairaalajohtoryhmässä. Työelämän tutkimus, 13 (1), 38-55.

Lahti, M. (2015). Sharing cultural knowledge at work: a study of chat interactions of an internationally dispersed team. Language and Intercultural Communication, 15 (4), 513-532. doi:10.1080/14708477.2015.1031673 Open access

Lahti, M. (2015). Communicating interculturality in the world of work. Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2015, 2015, 174-179. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201602151570 Open access

Lahti, M. (2015). Communicating interculturality in the workplace. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 262. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6317-0 Open access

Olbertz-Siitonen, M. (2015). Transmission delay in technology-mediated interaction at work. PsychNology Journal, 13 (2-3), 203-234. Retrieved from http://www.psychnology.org/File/PNJ13(2-3)/PSYCHNOLOGY_JOURNAL_13_2_OL... Open access

Pennanen, E. (2015). Hoitohenkilöstön käsitykset työyhteisön vuorovaikutuksen merkityksestä hyvinvoinnille. Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2015, 2015, 52-74. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201601151111 Open access

Pörhölä, M. (2015). Do the roles of bully and victim remain stable from school to university? : theoretical considerations. In H. Cowie, & C.-A. Myers (Eds.), Bullying among university students : cross-national perspectives (pp. 35-46). Abingdon: Routledge. Open access

Pörhölä, M., Cvancara, K., Kaal, E., Tampere, K., & Torres, B. (2015). Cross-cultural comparisons of bullying among university students : perspectives from Argentina, Estonia, Finland and the United States. In H. Cowie, & C.-A. Myers (Eds.), Bullying among university students : cross-national perspectives (pp. 127-142). Abingdon: Routledge. Open access

Raappana, M., & Valo, M. (2015). Vuorovaikutustehtävät virtuaalitiimien tapaamisissa. Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2015, 2015, 107-134. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201601151109 Open access

Rautiainen, M., & Kostiainen, E. (2015). Finland : Policy and Vision. In T. Corner (Ed.), Education in the European Union : Pre-2003 Member States (pp. 91-108). Bloomsbury Academic. Open access

Rautiainen, M., & Kostiainen, E. (2015). Puhelinsoiton päässä - joustavaa yhdessä kehittämistä. In E. Aalto, & M. Rautiainen (Eds.), Kokeiltiin tällasta : opettajankoulutus ja koulut yhdessä (pp. 3-4). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos. Open access

Silander, T., Rautiainen, M., Kostiainen, E., & Tarnanen, M. (2015, 17.06.2015). Kypärä päähän ja kouluun. Tiedeblogi. Retrieved from https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/blogit/tiedeblogi/aiemmat-blogiki... Open access

Viitanen, E., Mikkola, L., & Parviainen, H. (2015). Good medical leadership assessed by doctors in training. HealthMED, 9 (5), 190-198. Retrieved from http://www.healthmed.ba/pdf/healthmed_9_5_web.pdf Open access

Kostiainen, E. (2014). Tyhjän tilan lumo. In M. Rautiainen, T. Silander, E. Kostiainen, P. Jääskelä, & U. Klemola (Eds.), Visioita tulevaisuuden koulusta (pp. 19-21). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Laajalahti, A. (2014). Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen tutkijoiden työssä. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in humanities, 225. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5618-9 Open access

Laajalahti, A. (2014). Tutkijoiden vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen työssä oppimalla. Lectio praecursoria. Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2014, 2014, 65-71. Retrieved from https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/45274 Open access

Laaksonen, V. (2014). Lasten vertaissuhdetaidot ja kiusaaminen esikoulun vertaisryhmissä. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in humanities, 221. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5564-9 Open access

Mikkola, L., Herkama, S., Koponen, J., & Korkala, S. (2014). Tässä ajassa - Prologin ensimmäinen vuosikymmen. Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2014, 2014, 5-8. Retrieved from https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/45274 Open access

Mikkola, L., Pennanen, E., Laapotti, T., & Välipakka, H. (2014). Sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia rakentavat vuorovaikutuskäytänteet : tutkimushankkeen loppuraportti : (Hanke 112304). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Mikkola, L., Pennanen, E., Valkonen, T., Viitanen, E., Virtanen, J. V., Kokkinen, L., & Puolijoki, H. (2014). Vuorovaikutus julkisen sairaalan johtoryhmäkokouksissa: Johtoryhmäjäsenten osallistumisen tarkastelua vuorovaikutuksen prosessianalyysin keinoin. Hallinnon tutkimus, 33 (3), 211-224. Open access

Olbertz-Siitonen, M. (2014). Virtuelle Arbeitsbesprechungen als (sprechwissenschaftlicher) Untersuchungsgegenstand. In I. Bose, & B. Neuber (Eds.), Sprechwissenschaft: Bestand, Prognose, Perspektive (pp. 235-245). Hallesche Schriften zur Sprechwissenschaft und Phonetik, 51. Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang. Retrieved from http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detail...

Olbertz-Siitonen, M., Siitonen, M., & Valo, M. (2014). Naturally occurring data in the study of virtual teams in working life – Challenges and opportunities. In T. Heiskanen (Ed.), Työelämän tutkimuspäivät 2013. Työn tulevaisuus (pp. 185-192). Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja, 5/2014. Tampere, Finland: Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9439-0 Open access

Raappana, M., & Valo, M. (2014). Tiimit muuttuvassa työelämässä. Työelämän tutkimus, 12 (1), 23-40. Open access

Siitonen, M., & Launonen, S.-K. (2014). Viihteen ja vakavuuden rajoilla : käyttäjien kokemuksia uutispeleistä. In J. Suominen, R. Koskimaa, F. Mäyrä, P. Saarikoski, & O. Sotamaa (Eds.), Pelitutkimuksen vuosikirja 2014 (pp. 41-50). Pelitutkimuksen vuosikirja, 2014. Tampere, Finland: Tampereen yliopisto. Retrieved from http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2014/ptvk2014-04.pdf Open access

Silander, T., Rautiainen, M., & Kostiainen, E. (2014). Kuka muu muka muuttaa? Opettajankoulutuslaitoksen johtajat muutostyön arkkitehteinä. In P. Hökkä, S. Paloniemi, K. Vähäsantanen, S. Herranen, M. Manninen, & A. Eteläpelto (Eds.), Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen : luovia voimavaroja työhön! (pp. 151-168). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6020-9 Open access

Valo, M. (2014). Mikä on yliopiston tehtävä?. Acatiimi, 16 (3), 2-3. Retrieved from http://www.acatiimi.fi/3_2014/03_14_01.php Open access

Valo, M. (2014). Eläkkeelle halusta vai pakosta?. Acatiimi, 16 (6), 2-3. Open access

Valo, M. (2014). Tieto päätöksenteon perustaksi. Acatiimi, 16 (9), 2-3. Retrieved from http://www.acatiimi.fi/9_2014/09_14_01.php Open access

Valo, M. (2014). Prologos 25 vuotta - toiminta yhdistyksen alkuvuosina. Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2014, 2014, 49-58. Retrieved from https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/45274 Open access

Mikkola, L., Korkala, S., & Herkama, S. (Eds.). (2013). Prologi - Puheviestinnän vuosikirja 2013. Prologos ry.

Cowie, H., Bauman, S., Coyne, I., Myers, C., Pörhölä, M., & Almeida, A. (2013). Cyberbullying amongst university students. An emergent cause for concern?. In P. Smith, & G. Steffgen (Eds.), Cyberbullying through the new media: Findings from an international network (pp. 165-177). London: Taylor & Francis.

Hedman, E., & Valkonen, T. (2013). Vuorovaikutusosaamisen relationaalisuus ja työyhteisön kehittäminen. In M. Virkajärvi (Ed.), Työelämän tutkimuspäivät 2012. Suomella töissä? Kestämistä ja kestävyyttä. (pp. 1-13). Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja, 4/2013. Tampere, Finland: Tampereen yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9063-7

Lahti, M. (2013). Cultural identity in everyday interactions at work: Highly skilled female Russian professionals in Finland. Nordic Journal of Working Life Studies, 3 (4), 20-43. Retrieved from http://www.nordicwl.com/?p=1286 Open access

Lahti, M., & Valo, M. (2013). The Development of Intercultural Relationships at Work: Polish Migrant Workers in Finland. Journal of Intercultural Communication, 14 (31). Retrieved from http://immi.se/intercultural/ Open access

Pennanen, E., & Mikkola, L. (2013). Vuorovaikutus hallinnollisissa ryhmissä. Hallinnon Tutkimus, 32 (3), 229-242. Open access

Purhonen, P., & Valkonen, T. (2013). Measuring Interpersonal Communication Competence in SME internationalzation. Journal of Intercultural Communication, 14 (33). Retrieved from http://www.immi.se/intercultural/ Open access

Siitonen, M., & Olbertz-Siitonen, M. (2013). I Am Right Here With You: Constructing Presence in Distributed Teams. In AcademicMindTrek '13: Proceedings of International Conference on Making Sense of Converging Media (pp. 11-16). New York, NY, USA: Association for Computing Machinery. doi:10.1145/2523429.2523486

Spears, B., Costabile, A., Brighi, A., Rey, R. D., Pörhölä, M., Sanchez, V., . . . , & Thomson, F. (2013). Positive uses of new technologies in relationships in educational settings. In P. Smith, & G. Steffgen (Eds.), Cyberbullying through the new media: Findings from an international network (pp. 178-200). London: Taylor & Francis.

Valo, M. (2013). Tiedeyhteisö norsunluutornissaan. Acatiimi, 15 (3), 2-3. Open access

Valo, M. (2013). Monografia vai artikkeliväitöskirja?. Yliopistopedagogiikka - Journal of University Pedagogy, 20 (1). Retrieved from http://lehti.yliopistopedagogiikka.fi Open access

Valo, M. (2013). Opetus verkkoon?. Acatiimi, 15 (6), 2-3. Open access

Valo, M. (2013). Sauna, sisu, salmiakki, Sole ja SAP. Acatiimi, 15 (9), 2-3. Open access

Valo, M., & Antikainen, E. (2013). Flow’n kokeminen työtiimissä. Premissi, 8 (3), 52-58. Open access

Valo, M. (Ed.). (2012). Special Issue: Mobile Interpersonal Communication. Bristol, United Kingdom: Intellect. Interactions: Studies in Communication & Culture. Retrieved from http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-issue,id=2309/

Valo, M., Sivunen, A., Mikkola, L., & Laaksonen, V. (Eds.). (2012). Prologi - Puheviestinnän vuosikirja 2012. Jyväskylä, Finland: Prologos ry. Open access

Aalto, E., Hankala, M., Kauppinen, M., Heinonen, A., Kainulainen, J., & Kostiainen, E. (2012). Miten rakentaa yläkoulun opetusta alakoulussa opittua laajentaen?. In T. Murtorinne, & M. Mäki-Paavola (Eds.), Tämä toimii! Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2012 (pp. 119-140). Helsinki, Finland: Äidinkielen opettajain liitto.

Aira, A. (2012). Toimiva yhteistyö: työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 179.

Cools, C. (2012). Relational dialectics in intercultural couples' relationships. Siirtolaisuus / Migration , 39 (2), 34-37. Open access

Cools, C. (2012). Kulttuurienvälisten parisuhteiden relationaalinen dialektiikka. Prologi - Puheviestinnän vuosikirja 2012, 1/1 (1/1), 54-59. Retrieved from http://prologos.fi/prologi/?page=vuosikirjat Open access

Herkama, S. (2012). Koulukiusaaminen: loukkaavat vuorovaikutusprosessit oppilaiden vertaissuhteissa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in humanities, 190. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4914-3 Open access

Kauppi, T., & Pörhölä, M. (2012). Teachers bullied by students: Forms of bullying and perpetrator characteristics. Violence and Victims, 27 (3), 396-413. doi:10.1891/0886-6708.27.3.396

Kauppi, T., & Pörhölä, M. (2012). School teachers bullied by their students: Teachers´ attributions and how they share their experiences. Teaching and Teacher Education, 28 (7), 1059-1068. doi:10.1016/j.tate.2012.05.009

Laaksonen, V. (2012). Vuorovaikutustaidot ja lasten osallistuminen vertaisryhmässä: Katsaus monitieteiseen tutkimuskirjallisuuteen. Nuorisotutkimus, 30 (1), 3-19.

Purhonen, P. (2012). Interpersonal communication competence and collaborative interaction in SME internationalization. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 178. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4701-9 Open access

Pörhölä, M., & Lahti, H. (2012). The use of interpersonal communication technologies to establish and maintain peer relationships. In A. Costabile, & B. Spears (Eds.), The impact of technology on relationships in educational settings (pp. 55-65). Lontoo: Routledge. Open access

Raappana, M., & Valo, M. (2012). Tiimin sisäisen vuorovaikutuksen merkitys tiimin tuloksellisuudessa - katsaus 2000-luvun tutkimuskirjallisuuteen. In T. Heiskanen (Ed.), Työelämän tutkimuspäivät 2011. Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa. (pp. 239-252). Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja, 3. Tampere, Finland: Tampereen yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8765-1 Open access

Valo, M. (2012). Johtajan vaativa tehtävä. Acatiimi, 14 (6), 2-3. Open access

Valo, M. (2012). Rutiinitehtävien kurimuksessa. Acatiimi, 14 (3), 2-3. Open access

Valo, M. (2012). Yliopistokollegion asemaa tulee vahvistaa. Acatiimi, 14 (2), 26. Open access

Valo, M. (2012). Puheviestintä - taitoaineesta tieteenalaksi. In A. Mustonen, K. Moisander, & M. Valo (Eds.), Laatua ja liikettä: rehtori Aino Sallisen juhlakirja (pp. 182-209). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Open access

Valo, M. (2012). Naiset akatemiassa. Acatiimi, 14 (9), 2-3. Open access

Valo, M., Sivunen, A., & Laaksonen, V. (Eds.). (2011). Prologi - Puheviestinnän vuosikirja 2011. Jyväskylä, Finland: Prologos ry. Open access

Cools, C. (2011). Relational dialectics in intercultural couples' relationships. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 171. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4573-2 Open access

Kauppi, T. (2011). Koulukiusaamista ja kiusaamista koulussa – katsaus vertaisrajat ylittävään kiusaamiseen. Nuorisotutkimus, 29 (2), 45-63. Open access

Nieminen, H., & Pörhölä, M. (2011). Lasten ja nuorten verkkokiusaamisen tutkimushaasteita. Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2011, 11 (1), 74-85. Open access

Olbertz-Siitonen, M. (2011). Funktionen Turn-interner Äußerungsstarts in zielorientierten Gesprächen. In W. Bonner, & E. Reuter (Eds.), Umbrüche in der Germanistik. Ausgewählte Beiträge der Finnischen Germanistentagung 2009. (pp. 115-125). Finnische Beiträge zur Germanistik, 26. Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang.

Purhonen, P. (2011). Kollaboratiivisen vuorovaikutuksen karikoita pk-yritysten kansainvälistymisessä. Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2011, 2011 (1), 25-43. Open access

Pörhölä, M. (2011). Kouluaikaisten kiusaamiskokemusten vaikutus nuoressa aikuisiässä. In K. Kunttu, A. Komulainen, K. Makkonen, & P. Pynnönen (Eds.), Opiskeluterveys (pp. 46-48). Helsinki, Finland: Duodecim.

Pörhölä, M. (2011). Kiusaaminen opiskeluyhteisössä. In K. Kunttu, A. Komulainen, K. Makkonen, & P. Pynnönen (Eds.), Opiskeluterveys (pp. 166-168). Helsinki, Finland: Duodecim.

Rasku-Puttonen, H., Klemola, U., & Kostiainen, E. (2011). Supporting student teachers' social interaction competence in teacher education. In M. Kontoniemi, & O.-P. Salo (Eds.), Educating teachers in the PISA paradise: perspectives on teacher education at a Finnish university (pp. 89-102). Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja, 12. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Jyväskylä Teacher Training School.

Rouhiainen-Neunhäuserer, M., & Tuikka, S. (2011). Haitallinen johtamisviestintä – Kiusaaminen johtajan ja johdettavan vuorovaikutussuhteessa. Aikuiskasvatus, 31 (2), 120-127.

Valkonen, T., & Laapotti, T. (2011). Katsaus ryhmän vuorovaikutuksen analysointimenetelmiin. Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2011, 2011 (2011), 44-73. Open access

Valo, M. (2011). Perustutkimus on innovatiivista (pääkirjoitus). Acatiimi, 13 (3), 2-3. Open access

Valo, M. (2011). Meidän on asiantuntemus (pääkirjoitus). Acatiimi, 13 (6), 2-3. Open access

Valo, M. (2011). Kansainvälinen yliopisto - eli taas leivotaan joulupullaa (pääkirjoitus). Acatiimi, 13 (9), 2-3. Open access

Valo, M. (2011). Technologically-mediated communication in working life – a rich area for both basic and applied research. Baltic Rim Economies, 8 (5), 45. Retrieved from http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/pei/Documents/BRE2011/BR... Open access

Valo, M. (2011). Vuorovaikutuksen tutkimus - tiedettä tiedon ja hyödyn vuoksi. Prologi - Puheviestinnän vuosikirja 2011, 7 (7), 4-6. Open access

Viitanen, E., Virtanen, J. V., Kokkinen, L., Valkonen, T., Mikkola, L., & Puolijoki, H. (2011). Sairaalan johtoryhmät kaipaavat kehittämistä. Suomen Lääkärilehti, 66 (5), 373-377.

Valkonen, T., Siitonen, M., & Valo, M. (Eds.). (2010). Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2010 (250. ed.). Jyväskylä, Finland: Prologos ry.

Itkonen, M. (2010). The Opacity of the Transparent: A Time-Dweller’s Voyage in the World of the Film Titanic. In P. Majkut, & A. J. L. C. Canán (Eds.), Phenomenology and Media. An Anthology of Essays from Glimpse, Publication of the Society for Phenomenology and Media, 1999 – 2008 (pp. 233-252). Bucharest: Zeta Books.

Itkonen, M. (2010). Maailmalliset ja maailmattomat maut. Kohti kirjoittamisen olemusta. Särö: kirjallisuus- ja kulttuurilehti , 4 (3/2009), 65-68.

Jolanki, O., & Karhunen, S. (2010). Renki vai isäntä? Analyysiohjelmat laadullisessa tutkimuksessa. In J. Ruusuvuori, P. Nikander, & M. Hyvärinen (Eds.), Haastattelun analyysi (pp. 395-410).

Kauppi, T., & Pörhölä, M. (2010). Opettajat oppilaidensa kiusaamina: opettajien selitysmallit ja selviytymiskeinot. In Työelämän tutkimuspäivät 2009: Työn ja elämän laatu. Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto. Retrieved from http://tampub.uta.fi/tyoelama/978-951-44-8061-4.pdf

Kauppi, T., & Pörhölä, M. (2010). Peruskoulun opettajat oppilaidensa kiusaamina: kiusaamisen muodot, kohteena olevat opettajat ja kiusaavat oppilaat. Työelämän tutkimus, 8 (2), 131-144.

Kokkonen, L. (2010). Erilaiset erityiset — maahanmuuttajien vuorovaikutussuhteet työyhteisössä. In Työelämän tutkimuspäivät 2009. Työn ja elämän laatu. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 1/2010, . Tampere, Finland: Työelämän tutkimuskeskus. Retrieved from http://tampub.uta.fi/tyoelama/978-951-44-8061-4.pdf

Kokkonen, L. (2010). Pakolaisten vuorovaikutussuhteet: Keski-Suomeen muuttaneiden pakolaisten kokemuksia vuorovaikutussuhteistaan ja kiinnittymisestään uuteen sosiaaliseen ympäristöön. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in humanities, 143. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4068-3 Open access

Kokkonen, L. (2010). Pakolaisten vuorovaikutussuhteet. Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2010, 47-53.

Laaksonen, V. (2010). Lasten vuorovaikutustaidot tutkimuksen kohteena. Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2010, 6-24.

Purhonen, P. (2010). Perceptions of representatives of SMEs and intermediary organizations concerning collaborative relationships in SME internationalization. Journal of Intercultural Communication Studies, XIX (2), 22-36.

Pörhölä, M. (2010, 11.3.2010). Kiusataanko korkeakoulussakin? Kolumni. Keskisuomalainen.

Pörhölä, M., & Kinney, T. (2010). Bullying: Contexts, Consequences, and Control. Barcelona, Spain: Editorial Aresta. Communicating with and about Society.

Pörhölä, M., & Kinney, T. (2010). L’assetjament: Contextos, conseqüències i control. Barcelona: Editorial Aresta. Comunicacio i Societat, 3.

Pörhölä, M., & Kinney, T. A. (2010). El Acoso: Contextos, consecuencias y control. Barcelona: Editorial Aresta. Comunicacion y Sociedad, 5.

Rainivaara, S., & Pörhölä, M. (2010). Työpaikan ongelmalliset vuorovaikutussuhteet. In Työelämän tutkimuspäivät 2009. Työn ja elämän laatu. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 1/2010. Tampere, Finland: Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto. Retrieved from http://tampub.uta.fi

Sivunen, A., & Valo, M. (2010). Communication Technologies. In R. Ubell (Ed.), Virtual Teamwork : Mastering the Art and Practice of Online Learning and Corporate Collaboration (pp. 137-157). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

Valo, M., & Hurme, P. (2010). Attributions by Team Members for Team Outcomes in Finnish Working Life. International Journal of Human and Social Sciences, 5 (6), 381-394. Retrieved from http://www.waset.org/journals/ijhss/v5/v5-6-57.pdf Open access

Valo, M., & Pörhölä, M. (2010). Tohtoriopiskelija julkaisufoorumeilla: kokemuksia puheviestinnän väitöskirjaa tekevien artikkelipajasta. Peda-forum - yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu, 17 (2), 37-40. Open access

Valkonen, T., Isotalus, P., Siitonen, M., & Valo, M. (Eds.). (2009). Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2009. Jyväskylä, Finland: Prologs ry.

Kauppi, T., & Pörhölä, M. (2009). Harassment experienced by school teachers from students: A review of the literature. In T. Kinney, & M. Pörhölä (Eds.), Anti and pro-social communication: Theories, methods, and applications (pp. 49-58). Language as Social Action, Vol. 6. New York: Peter Lang.

Kinney, T., & Pörhölä, M. (Eds.). (2009). Anti and pro-social communication: Theories, methods, and applications. New York: Peter Lang. Language as Social Action, Vol. 6.

Kinney, T., & Pörhölä, M. (2009). Introduction: An integrative approach to anti-social and pro-social communication. In T. Kinney, & M. Pörhölä (Eds.), Anti and pro-social communication: Theories, methods, and applications (pp. vii-xiii). Language as Social Action, Vol. 6.. New York: Peter Lang.

Kokko, T., & Pörhölä, M. (2009). Tackling bullying: Victimized by peers as a student, an effective intervener as a teacher?. Teaching and Teacher Education, 25 (8), 1000-1008. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/journal/0742051X

Pörhölä, M. (Ed.). (2009). Anti- and pro-social communication: Theories, methods and applications. New York; USA: Peter Lang.

Kokkonen, L. (2009). Social Support Within Refugees' Interpersonal Communication Relationships. In T. Kinney, & M. Pörhölä (Eds.), Anti and pro-social communication: Theories, methods, and applications (pp. 161-171). Language as Social Action, Vol. 6. New York: Peter Lang.

Kostiainen, E., & Gerlander, M. (2009). Vuorovaikutus opettajaksi opiskelevien asiantuntijuudessa. In T. Valkonen, P. Isotalus, M. Siitonen, & M. Valo (Eds.), Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2009 (pp. 6-25). Jyväskylä, Finland: Prologos ry.

Mikkola, L. (2009). Sosiaalinen tuki työssä: Katsaus 2000-luvun tutkimuskirjallisuuteen. In M. Siitonen, T. Valkonen, M. Valo, & P. Isotalus (Eds.), Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2009 (pp. 26-47). Jyväskylä, Finland: Prologos ry.

Mikkola, L. (2009). Kirja-arvio teoksesta Jukka-Pekka Puro: Minä viestii. In M. Siitonen, T. Valkonen, M. Valo, & P. Isotalus (Eds.), Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2009 (pp. 102-104). Jyväskylä, Finland: Prologos ry.. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2010221118 Open access

Mikkola, L. (2009). The perception of acceptance as a function of social support. In M. Pörhölä, & T. Kinney (Eds.), Anti and pro-social communication (pp. 107-116). Language and social action, 6. New York: Peter Lang.

Murumäki, S.-T. (2009). Kohti vaikuttamiseen liittyvää vuorovaikutusosaamista. Virke, (2).

Pörhölä, M. (2009). Psychosocial well-being of victimized students. In T. Kinney, & M. Pörhölä (Eds.), Anti and Pro-Social Communication: Theories, Methods, and Applications (pp. 83-93). Language as Social Action, Vol. 6. . New York: Peter Lang.

Pörhölä, M. (2009). Kiusaamiskokemukset yhteisöön kiinnittymisen esteenä. In T. Valkonen, P. Isotalus, M. Siitonen, & M. Valo (Eds.), Prologi 2009. Prologi, Puheviestinnän vuosikirja, 5. Jyväskylä, Finland: Prologos ry.

Rainivaara, S. (2009). Workplace bullying relationships. In T. A. Kinney, & M. Pörhölä (Eds.), Anti and Pro-Social Communication. Theories, Methods, and Applications (pp. 59-70). Language as Social Action, 6. New York: Peter Lang.

Rouhiainen-Neunhäuserer, M. (2009). Johtajan vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen. Johtamisen viestintähaasteet tietoperustaisessa organisaatiossa. Jyväskylä Studies in Humanities, 128. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3759-1

Saastamoinen, R. (2009). Lähestymistapoja ja kehityskohteita kulttuurienvälisen vuorovaikutusosaamisen tutkimuksessa. In M. Siitonen, T. Valkonen, M. Valo, & P. Isotalus (Eds.), Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2009 (pp. 48-63).

Siitonen, M. (2009). Conflict Management and Leadership Communication in Multiplayer Communities. In DiGRA 2009: Breaking new ground: innovation in games, play, practice and theory. Retrieved from http://www.digra.org/dl/db/09287.36215.pdf

Siitonen, M. (2009). Exploring the experiences concerning leadership communication in online gaming groups. In Proceedings of the 13th International MindTrek Conference: Everyday Life in the Ubiquitous Era. New York: ACM. Retrieved from http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1621858

Siitonen, M. (2009). Leipzig Games Convention Online 31.7.-2.8.2009: Kölnin varjossa. Pelit, 18 (8), 22.

Valkonen, T. (2009). Ryhmätöiden arviointi ja vuorovaikutusosaamisen kehittyminen. Virke, 2009 (2), 10-13.

Karhunen, S. (2008). Miksi meidän luokassa kiusataan? Nuorten käsityksiä ja kokemuksia koulukiusaamisen syistä. In M. Lairio, H. L. T. Heikkinen, & M. Penttilä (Eds.), Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat (pp. 173-194). Kasvatusalan tutkimuksia , 35. Helsinki, Finland: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Kauppi, T., & Pörhölä, M. (2008). Miten minun lapseni kohtelee vertaisiaan? Vanhempien käsityksiä oppilaiden toiminnasta koulukiusaamistilanteissa. Nuorisotutkimus, 26 (4), 15-25. Open access

Laajalahti, A. (2008). Vuorovaikutusosaaminen tutkijoiden työssä. Aikuiskasvatus, 28 (2), 117-123.

Purhonen, P. (2008). SME internationalization as a challenge to interpersonal communication competence. An analysis of interpersonal communication competence in networking and collaboration. Journal of Intercultural Communication , (18). Retrieved from http://www.immi.se/intercultural

Päärnilä, O. (2008). Hengen hehkusta tietostrategioihin: Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan viisi vuosikymmentä. Jyväskylä, Finland: Jyväskylä University Printing House. Jyväskylä Studies in Humanities, 106.

Pörhölä, M. (2008). Koulukiusaaminen nuoren hyvinvointia uhkaavana tekijänä –Miten käy kiusatun ja kiusaajan vertaissuhteille?. In M. Autio, K. Eräranta, & S. Myllyniemi (Eds.), Polarisoituva nuoruus? Nuorten elinolot -vuosikirja 2008 (pp. 94-104). Helsinki, Finland: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Nuorisoasiain neuvottelukunta & Stakes.

Pörhölä, M. (2008). Koulukiusaaminen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin uhkana. Est, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lehti, (1), 20-23.

Almonkari, M. (2007). Jännittäminen opiskelun puheviestintätilanteissa. Jyväskylän : Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Humanities, 86. Retrieved from http://julkaisut.jyu.fi/?id=978-951-39-3059-2

Almonkari, M. (2007). Jännittäminen ja opiskelukyky. In P. Isotalus, M. Gerlander, M. Jäkälä, & T. Kokko (Eds.), Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2007 (pp. 133-141). Prologi. Puheviestinnän vuosikirja, 3. Jyväskylä, Finland: Prologos ry..

Haikarainen, R., Jaakkola, M., Laajalahti, A., & Virtanen, I. (2007). Tutkijaksi kasvamisen kysymykset askarruttivat kesäkoulussa. Tiedotustutkimus, 30 (3), 86-87.

Karhunen, S., & Pörhölä, M. (2007). Koulukiusaamisen viestinnälliset piirteet: havaitsemisen ja tunnistamisen haasteita. In Edu.fi - Opettajan verkkopalvelu. Opetushallitus. Retrieved from http://www.edu.fi/page.asp?path=498,1329,1330,17955,35388,35389,37979,...

Laajalahti, A. (2007). The development of interpersonal communication competence at work. In N. Carpentier, P. Pruulmann-Vengerfeldt, K. Nordenstreng, M. Hartmann, P. Vihalemm, B. Cammaerts, & H. Nieminen (Eds.), Media technologies and democracy in an enlarged Europe: the intellectual work of the 2007 European media and communication doctoral summer school (pp. 335-345). The researching and teaching communication series, 3. Tartu: Tartu University Press. Retrieved from http://www.researchingcommunication.eu./reco_book3.pdf Open access

Mikkola, L., & Torkkola, S. (2007). Viestinnän tutkimus vierastaa terveyttä. Tiedotustutkimus, (4), 2-8.

Purhonen, P. (2007). Interpersonal Communication Competence in SME Internationalization. Networking Knowledge: Journal of the MeCCSA Postgraduate Network, 1 (2). Retrieved from http://journalhosting.org/meccsa-pgn/index.php/netknow/article/viewFil...

Pörhölä, M. (2007). Ryhmäytymiseen liittyvät riskit ja koulukiusaaminen. Ryhmätyö, 36 (1 ), 8-15.

Rainivaara, S., & Karhunen, S. (2007). Näkökulmia koulun ja työpaikan kiusaamissuhteisiin. In T.-R. Välikoski, E. Kostiainen, E. Kyllönen, & L. Mikkola (Eds.), Puheviestinnän vuosikirja Prologi (pp. 8-40). Jyväskylä, Finland: Prologos ry.

Rouhiainen, M. (2007). Leadership dialogue - interpersonal communication competence to engage in leadership relationships. Building Leadership Bridges, 2007.

Siitonen, M. (2007). Social Interaction in Online Multiplayer Communities. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in humanities, 74.

Siitonen, M., & Valo, M. (2007). Yhteisö ja ryhmä verkko-opiskelussa. Aikuiskasvatus, 27 (1), 56-61.

Sivunen, A. (2007). Vuorovaikutus, viestintäteknologia ja identifioituminen hajautetuissa tiimeissä. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in humanities, 79.

Välikoski, T.-R., Kostiainen, E., Kyllönen, E., & Mikkola, L. (Eds.). (2006). PROLOGI Puheviestinnän vuosikirja 2006. Jyväskylä, Finland: Prologos ry.

Kauppinen, A., Aalto, E., Hankala, M., & Kostiainen, E. (2006). Opettajankoulutus Jyväskylän yliopistossa. Virke, (4), 6-9.

Kokkonen, L. (2006). Maahanmuuttajien vuorovaikutussuhteet. Vuorovaikutuksen näkökulma sopeutumisprosessiin. Proligi 2006, 42-71. Proligi, Puheviestinnän vuosikirja 2006, 200, 42-71.

Kokkonen, L. (2006). Pakolaisten interpersonaaliset vuorovaikutussuhteet vieraassa maassa. Retrieved from http://thesis.jyu.fi/06/URN_NBN_fi_jyu-2006513.pdf

Kuutti, H. (2006). Uusi mediasanasto (1. painos). Jyväskylä, Finland: Atena Kustannus Oy.

Mikkola, L. (2006). Tuen merkitykset potilaan ja hoitajan vuorovaikutuksessa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Pörhölä, M. (2006). Turvallisten kehityspolkujen tukeminen oppilaiden vuorovaikutussuhteissa. Koulukiusaaminen terveystiedon opetuksen haasteena. In EDU.fi - opettajan verkkopalvelu. Helsinki, Finland: Opetushallitus. Retrieved from http://www.edu.fi/perusopetus/terveystieto/koulukiusaaminen_terveystie...

Pörhölä, M., Karhunen, S., & Rainivaara, S. (2006). Bullying at school and in the workplace. A challenge for communication research. In C. S. Beck (Ed.), Communication Yearbook (pp. 249-301). Communication Yearbook, 30. Lawrence Erlbaum: Mahwah, NJ. Open access

Sivunen, A. (2006). Strengthening Identification with the Team in Virtual Teams: The Leaders' Perspective. Group Decision and Negotiation, 15 (4), 345-366.

Sivunen, A. (2006). Studying Identification Strategies in Virtual Teams: A Communicative Perspective. In M. Vartiainen (Ed.), Workspace Methodologies - Studying Communication, Collaboration and Workspaces (pp. 51-62). Report; Helsinki University of Technology, Laboratory of Work Psychology and Leadership, 2006/3. Espoo: Helsinki University of Technology. Retrieved from http://www.vmwork.net/material/Methodologies06.pdf

Sivunen, A., & Valo, M. (2006). Team Leaders' Technology Choice in Virtual Teams. IEEE Transactions on Professional Communication, 49 (1), 57-68. Retrieved from http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isYear=2006&isnumber=3363...

Kostiainen, E., Kyllönen, E., Mikkola, L., & Välikoski, T.-R. (Eds.). (2005). PROLOGI Puheviestinnän vuosikirja 2005. Jyväskylä, Finland: Prologos ry.

Huotari, M.-L., Hurme, P., & Valkonen, T. (2005). Viestinnästä tietoon. Tiedon luominen työyhteisössä. Helsinki, Finland: WSOY.

Hyvärinen, M.-L., Katajavuori, N., Tanskanen, P., & Kostiainen, E. (2005). Farmaseuttiopiskelijoiden käsityksiä vuorovaikutusosaamisesta ja oppimisesta. Puhe ja kieli, 3.

Maija, G., & Kostiainen, E. (2005). JÄNNITTEISYYS OPETTAJAN JA OPPIJAN VUOROVAIKUTUSSUHTEESSA. In T.-R. Välikoski, E. Kostiainen, E. Kyllönen, & L. Mikkola (Eds.), Puheviestinnän vuosikirja 2005 (pp. 68-87). Jyväskylä, Finland: Prologos ry..

Mikkola, L. (2005). Hoitosuhteen vuorovaikutuksen haasteet tuen osoittamiselle. Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2005., 1 (1), 48-66.

Rouhiainen, M. (2005). Johtamisviestintä. Viestintäosaamisen näkökulma johtamiseen. In T.-R. Välikoski, E. Kostiainen, E. Kyllönen, & L. Mikkola (Eds.), Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2005. (pp. 30-46). Prologi., 1. Jyväskylä, Finland: Prologos ry.

Sivunen, A. (2005). Ryhmäidentiteetti hajautetuissa tiimeissä. In J. Levonen, T. Järvinen, & S. Kaupinmäki (Eds.), Tuovi2: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2004 -konferenssin yhteydessä pidetyn tutkijatapaamisen artikkelit. Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja, 8. Tampere, Finland: Tampere University Press. Retrieved from http://tampub.uta.fi/tup/951-44-6038-3.pdf

Valo, M. (2005). Akateeminen yleissivistys - vaikuttamista. Tiedonjyvä, 40 (7), 3.