28.02.2018

Viestinnän tutkimuksen painoala

Viestinnässä tutkitaan ihmisten välistä vuorovaikutusta kasvokkais- ja verkkoviestinnässä. Tutkimuksen painoalana on vuorovaikutus työelämässä. Tutkimus keskittyy vuorovaikutuksen dynamiikkaan työelämän vuorovaikutussuhteissa, ryhmissä ja tiimeissä sekä työyhteisöissä.

Painoala sisältää useita toisiaan tukevia tutkimusalueita:

1) Vuorovaikutus ja vuorovaikutussuhteet

 • työyhteisön vuorovaikutus ja vuorovaikutussuhteet
 • johtamisviestintä
 • vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteydet
 • henkinen väkivalta vuorovaikutussuhteissa

2) Ryhmät ja tiimit

 • ryhmät ja tiimit organisaatiossa
 • rakenteistuminen ja vuorovaikutuskäytänteet
 • ryhmäviestinnän osaaminen

3) Teknologiavälitteinen vuorovaikutus

 • teknologiavälitteiset vuorovaikutussuhteet
 • hajautetut ryhmät ja virtuaalitiimit
 • verkostoituminen, verkkoyhteisöt ja sosiaalinen media

4) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

 • viestintäkompetenssi ja vuorovaikutustaidot
 • työelämän viestintäosaaminen
 • viestinnän opetus, koulutus ja asiantuntijuus
 • vuorovaikutusosaamisen analysointi- ja arviointimenetelmät.