10.03.2018

Hae opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon!

 

  • VIITTOMAKIELEN ASIANTUNTIJAN MAISTERIOHJELMAAN
  • SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN ERILLISIÄ AINEOPINTOJA

Hakuaika 14.3. – 28.3.2018

Suomalaisen viittomakielen aineopinnot voi suorittaa osana viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelmaa tai erillisinä opintoina. Aineopinnot suunnitellaan järjestettäväksi intensiivisenä lukuvuoden 2018-2019 aikana. Kontaktiopetus järjestetään kahtena peräkkäisenä päivänä noin kerran kuussa. Kontaktiopetusten välillä on itsenäistä työskentelyä. Intensiivinen opetusjärjestely helpottaa työssä käyviä sovittelemaan opiskelua ja työtä paremmin yhteen.

Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelmassa opinnot aloitetaan aineopinnoista, mikäli niitä ei ole aikaisemmin suoritettu, ja aineopintokokonaisuuden voi sisällyttää maisterintutkintoon.

Suomalaisen viittomakielen aineopinnot (32op) voi suorittaa myös erillisinä opintoina. Aineopintojen opiskelu edellyttää, että suomalaisen viittomakielen perusopinnot on suoritettu.

Yhteishaku maisteriohjelmiin https://www.jyu.fi/hytk/fi/hakijalle/yhteishaku -> viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma

Maisteriohjelmat ja ohjeet niihin hakemiseen https://opiskelu.jyu.fi/fi/hae/hakuohjeet/maisteriohjelmat

Haku erillisiin opintoihin https://www.jyu.fi/hytk/fi/hakijalle/erillisten-opintojen-haku-1

Suomalaisen viittomakielen aineopintojen sisältö https://www.jyu.fi/ops/fi/hytk/kieli-ja-viestintatieteiden-laitoksen-erilliset-opintokokonaisuudet#suomalaisen-viittomakielen-aineopinnot-16974

Lisätietoja:

Professori Ritva Takkinen ritva.takkinen@jyu.fi

Ja seuraa viittomakielen keskusta Twitterissä @VKK_JY!