19.12.2017

Korpusprojektimme videokuvaukset on saatu päätökseen

 

Suomen viittomakielten korpusprojektin videokuvaukset on nyt tehty

Jyväskylän yliopiston viittomakielen keskuksessa käynnissä olevan Suomen viittomakielten korpusprojektin (2014-2018) tavoitteena oli saada kuvattua 80 suomalaista viittomakieltä käyttävän ja 20 suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävän henkilön viittomista. Tavoite saavutettiin vuoden 2017 syyskuussa, jolloin viimeiset kuvaukset tehtiin.

Suurin osa kuvauksista toteutettiin Jyväskylän yliopiston AV-studiolla vuosien 2013-2017 aikana, mutta AV-studion mentyä remonttiin teimme vielä elokuussa 2017 kuvausmatkan Ouluun ja syyskuussa 2017 Helsinkiin, jotta pääsimme tuohon 100 henkilön tavoitteeseemme. Kuvauksista ovat pääasiassa vastanneet yliopiston studioteknikko Pertti Snellman ja AV-teknikko Matti Haveri-Heikkilä, kunnes myöhemmin joukkoon astui korpusprojektin projektitutkija Outi Pippuri.

Ensimmäisten kuvausten aikana AV-studiosta on piirretty mallinnos, minkä mukaan studio on aina rakennettu tarkalleen samanlaiseksi. Studion rakentaminen kuvausta ennen vaati aikaa noin kaksi tuntia ja purkaminen noin tunnin. Tuolit, pöydät ja kamerat ovat aina olleet täsmälleen samoilla paikoilla, mikä takaa sen, että materiaali on hyvin yhtenäistä. Jyväskylässä kuvaukset on toteutettu seitsemällä kameralla, joista yksi on kuvannut haastateltavia katosta alaspäin. Oulussa ja Helsingissä meillä oli mukana neljä kameraa, joista saimme kuusi kuvakulmaa – kattokameran jäädessä pois, sillä tilat eivät mahdollistaneet sen asentamista. Kuvauksissa apuna käytettiin klaffia, johon Pertti myöhemmin yhdisti salamavalon. Salamavalo nimittäin näkyy videoissa tarkalleen yhden videoruudun verran, mikä helpottaa materiaalin synkronointia eli seitsemästä eri kuvakulmasta kuvatun materiaalin samanaikaistamista. Klaffia käytettiin aina tehtävien alkaessa että päättyessä, eli yhden parin kuvauksissa 14 kertaa.

Camera-settings.jpg 

Kuvio 1. Kuvaustilanne
(Salonen, J., Takkinen, R., Puupponen, A., Nieminen, H. & Pippuri, O. (2016). Creating Corpora of Finland ́s Sign Languages. In E. Efthimiou, F. Stavroula-Evita, T. Hanke, J. Hochgesang, J. Kristoffersen & J. Mesch (Eds.), Proceedings of the 7th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpus Mining [organized as a part of LREC'16 at Portoroz, Slovenia, May 28, 2016]. Paris: European Language Resources Association (ELRA), pp. 179-184. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/50678)

 

Kuvausten jälkeen videomateriaali siirtyi editoitavaksi eli leikattavaksi. Editointi on tehty Adobe Premiere Pro –ohjelmalla ja jokaiselle parille on luotu oma leikkaustiedostonsa, johon on tuotu kaikkien seitsemän kameran videot leikattavaksi tehtävien mukaisiin klippeihin. Editoinnin jälkeen jokainen videoklippi on eksportoitu samaan tiedostoformaattiin. Yhdeltä parilta tuli siis 42 videoklippiä, mikäli pari ehti tehdä kaikki seitsemän tehtävää, sekä ohjeenantovideo yhtenä kokonaisuutena - eli yhteensä 43 videoleikettä per pari. Yhden parin videomateriaalin editointi ja eksportointi vei noin 2-3 työpäivää. Kokonaisuutena korpusaineisto on siis noin 2200 videon kokoinen. Videoiden editointi ja eksportointi on niin ajallisesti kuin fyysisestikin haastavaa työtä. Katse ei saa herpaantua hetkeksikään ja staattinen työasento tietokoneen ääressä kuormittaa etenkin työntekijän hartioita. Editoinnin ja eksportoinnin osalta päävastuu on ollut Outi Pippurilla.

Lopuksi videoklipit on tallennettu neljään eri paikkaan – varmuuden vuoksi. Materiaalin pitkäaikaissäilytettävyys ja käyttökelpoisuus mm. Elan-ohjelmassa ovat olleet tärkeimmät vaatimukset. Korpusaineistomme on niin arvokas ja ainutlaatuinen, että haluamme sen olevan käytettävissä myös vuosikymmenten päästä. Aineiston annotointi eli muun muassa viittomien ja käännösten merkitseminen videoaineistoon on aikaa vievää työtä, mutta vähitellen sitä siirtyy tutkimuksen käyttöön, ja sitä kautta aineisto hyödyttää muun muassa viittomakielistä yhteisöä ja viittomakielen opetusta.

Loppuun voisimme todeta, että olemme kiitollisia kun olemme saaneet olla mukana näin mielenkiintoisessa ja tärkeässä projektissa. Työn ohessa opimme koko ajan uutta ja pääsimme itsenäisesti kehittämään kuvauksia aina vain parempaan suuntaan.

image1.JPG

Pertti, Outi ja Matti


Kuvaustiimin puolesta tekstin on kirjoittanut:

Outi Pippuri