12.12.2018

Tommi Jantusesta suomalaisen viittomakielen uusi professori

 

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on ottanut suomalaisen viittomakielen professorin tehtävään filosofian tohtori, dosentti Tommi Jantusen 1.12.2018 alkaen. Tehtävä sijoittuu viittomakielen keskukseen kieli- ja viestintätieteiden laitoksella, humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Edellinen professori, emerita Ritva Takkinen jäi eläkkeelle 31.8.2018. Viittomakielen keskuksen ja koko Jyväskylän yliopisto onnittelevat lämpimästi vastavalittua Jantusta ja toivottavat hänelle valoisaa ja menestyksekästä professuuria!

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2018/12/tommi-jantunen-suomalaisen-viittomakielen-professuuriin