19.09.2016

Hyvää kansainvälistä kuurojen viikkoa!

 

Tällä viikolla (19-25.9.) vietetään kansainvälistä kuurojen viikkoa, jonka teemana on tällä
kertaa ´With Sign Language, I am Equal´ Kuurojen maailmanliiton (WFD) toimesta.
Kansainvälistä kuurojen viikkoa juhlitaan maailmanlaajuisesti eri kampanjoin, joiden tavoitteena
on vahvistaa viittomakielten ja viittomakielisen yhteisön asemaa sekä näkyvyyttä yhteiskunnallisella
tasolla.

Viittomakielen keskuksen puolesta oikein hyvää kansainvälistä kuurojen viikkoa!