03.03.2016

Alkukevään kuulumisia

 

Alkukevät on alkanut kohinalla ja hienosti!

Viittomakielen keskus on lähettänyt kolme abstraktia LREC (Language Resources and Evaluation Conference) -kongressia varten. Kaikki abstraktimme on hyväksytty sinne. Kongressi pidetään Sloveniassa 23-28.5.2016, minkä yhteydessä on viittomakielten oma workshop 28.5. Lisätietoja löytyy täältä: http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/lrec2016/cfp.html.

Esitelmämme Sloveniassa liittyvät seuraaviin aiheisiin:
- Suomen viittomakielten korpusprojektin synty ja edistyminen (Juhana Salonen, Ritva Takkinen, Anna Puupponen, Henri Nieminen ja Outi Pippuri)
- Glossin käytettävyys ja annotoinnin periaatteita (Henna Syrjälä, Jarkko Keränen, Juhana Salonen ja Ritva Takkinen)
- ProGram-projektissa annotoitu korpusaineisto, johon tuotu myös Kinect- ja tietokonenäköpohjaista tietoa (Tommi Jantunen, Outi Pippuri, Tuija Wainio, Anna Puupponen ja Jorma Laaksonen)

 

 Lisäksi Jyväskylän yliopiston kielten laitos on julkistanut rahoittavansa kaksi projektia, joissa on mukana opiskelijoitamme:

  • Hommat haltuun! (15 000 €): pitää sisällään ryhmäopiskelun tuen, gradu-tuen sekä osaamisen tunnistamisen osiot. Kumppaneina kielten laitos ja kirjasto.
    - Marjo-Leea Alapuranen (suomalaisen viittomakielen sivuaineopiskelija) ja työryhmä
  • Ryhmä­mentorointi Jyväskylän yliopiston kielten laitoksella (10 000 €): työllistyvyyden, työelämäsuunnittelun ja työelämäverkostotietoisuuden vahvistamiseen suunnattu malli. Kumppaneina kielten laitos ja työelämäpalvelut.
    - Minna Lapakko (suomalaisen viittomakielen pääaineopiskelija) ja työryhmä.

Minnan henkilökohtaisen tiedonannon mukaan:

Ryhmämentoroinnin tavoitteena on opiskelijoiden työllistyvyyden, työelämäsuunnittelun ja työelämäverkostotietoisuuden vahvistaminen. Ryhmämentorointi on suunnattu kaikille kielten laitoksen opiskelijoille ja nyt pilotoitavaa mallia voidaan myöhemmin laajentaa myös muille laitoksille ja tiedekuntiin. Kumppaneina projektissa toimivat kielten laitos ja työelämäpalvelut.

Lisätietoja:

https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/ajankohtaista/studentlife