Suomalaisen viittomakielen tutkimuksen päivä 2008

Jyväskylän yliopisto (sali L209, ks. kartta > Liikunta), perjantai 4.4.2008

ALUSTAVA OHJELMA

10.00-10.15 Päivän avaus

FL Tommi Jantunen: Lyhyesti suomalaisen viittomakielen tutkimuksesta (taustamateriaalia alustukseen on saatavissa täältä)

10.15-11.00 Esitelmä

FM Elina McCambridge: 'T-H-E  A-V-I-A-T-O-R' – multimodaalinen näkökulma englanninkielisen sanan sormittamiseen ja muihin viittomakielisen yhteisön käytänteisiin kielellisessä toiminnassa

11.00-11.45 Esitelmä

FT Päivi Rainò: Suomalaisen viittomakielen tulevaisuudesta. Demografinen näkökulma.


11.45-12.45 Lounas

12.45-13.30 Esitelmä

KM Outi Ahonen: Suomalaisen viittomakielen oppiminen vieraan kielen oppijan silmin

13.30-14.15 Esitelmä

PhD Johanna Mesch: Variations in Tactile Signing

14.15-14.45 Yleiskeskustelua

14.45-15.00 Päivän päätös

 

Esitelmille varattu aikaa 30 minuuttia + 15 minuutin keskustelu