23.05.2014

Suomalaisen viittomakielen lv. 2015 - 2016 opetus aktiivisena Korpissa

Suomalaisen viittomakielen ensi lukuvuoden opetus on aktiivisena Korpissa.
Ilmoittautuminen aine- ja syventävien opintojen opintojaksoille ja kielten laitoksen yhteisiin opintoihin alkaa 10.8. Ilmoittautuminen perusopintoihin alkaa ke 2.9. klo 10.00.