06.09.2016

Syyslukukausi alkaa ja kuulumisia!

 

Syyslukukausi on nyt käynnistymässä. Suomalaisen viittomakielen opinnoissa on tarjolla muun muassa
viittomakielistä viestintää, morfologian+syntaksin kurssi ja viittomakielen perusopetusta aineopinnoista syventäviin
opintoihin. Perusopinnoissa päästään taas tutustumaan narratiiviseen kulttuuriin ja kulttuuriantropologiaan, mitä varten
on kutsuttu vieraileva luennoitsija lokakuussa. Lisätietoja koko opetustarjonnasta löytyy täältä:

https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/viittomakieli/opiskelu/opetusohjelmat/suomalaisen-viittomakielen-opetusohjelma-2016-2017

 

Lisäksi suomalaisen viittomakielen maisteriopiskelijat Maarit Widberg-Palo ja Olga Green kertovat syystunnelmistaan.