14.06.2016

3BatS-tutkimusprojekti lopettaa - ja kiittää!

Viitotun kielen perustutkimusta harrastanut 3BatS-projekti päättyy vuoden 2012 lopussa. Projekti on ollut kolmivuotinen ja sen rahoittaja on ollut Suomen akatemia. Projektissa on tarkasteltu erityisesti viittoman, tavun ja lauseen olemusta suomalaisessa viittomakielessä. Lisäksi projekti on osallistunut vahvasti viitotun kielen tietokonepohjaisten analyysimenetelmien kehittämiseen yhteistyössä muun muassa Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun kanssa. Tiedot projektin tuotoksista - julkaisuista, esitelmistä ja aineistoista - on koottu yhteen projektin verkkosivuille osoitteeseen http://users.jyu.fi/~tojantun/3BatS/Home.html. Kotisivujen blogi-osiossa on tuloksia tiivistetty myös yleistajuisemmin.