15.12.2014

Korpustyön yhteisen workshopin satoa

Suomen itsenäisyyspäivän aattona ja sitä edeltävänä päivänä (4-5.12.2014) kokoontui Jyväskylän yliopistoon joukko Pohjoismaiden viittomakielten korpustyön tutkijoita yhteisen workshopin merkeissä. Paikalla olivat edustajat Suomen Kuurojen Liiton korpushankkeesta, Jyväskylän yliopiston viittomakielen keskuksen tutkijat, ruotsalaisen ja tanskalaisen viittomakielten korpusprojektin työntekijät. Islannin ja Norjan puolelta osallistuttiin videopuheluyhteyden välityksellä.

Keskustelun antia
Yhteisen workshopin keskeisenä tavoitteena on jakaa tietotaitoa maittemme välillä, sillä korpusprojekti on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen aihe. Keskityimme erityisesti pohtimaan ja vertailemaan annotoinnissa käytettäviä glossausmenetelmiämme. Glossauksessa voidaan käyttää eri sopimuksenvaraisia symboleita, joita analysoimme yhdessä. Vedimme pienempiä työryhmiä, joissa keskusteltiin muun muassa siitä, milloin on kyseessä yhdysviittoma ja milloin taas ei. Muita relevantteja keskustelun aiheita:

- ajallisten ilmausten merkitseminen
- Elan-ohjelman käyttö annotoinnissa
- merkitysglossi
- Id-glossi
- kuinka saavutetaan mahdollisimman helppo luettavuus annotoinnissa

Näkymiä
Oli oikein antoisaa nähdä, kuinka eri maiden omat projektit ovat edenneet. Yhdessä pystymme jakamaan arvokasta tietotaitoa ja kehittymään eri osa-alueilla. Korpustyömme on alkuvaiheessa vielä, mutta se on edennyt suurin harppauksin tulevaisuutta ajatellen. Jatkossa tarvitaan ehdottomasti lisää vastaavanlaisia workshopeja, joissa voidaan löytää yhteisiä suuntaviivoja korpustyöllemme. Seuraavaksi on Ruotsin vuoro järjestää, vi ses där i året 2016!

Kuvasatoa worshopista
(Alla olevat kuvat: Outi Pippuri.)

group.jpg
Yhteiskuva workshopin osallistujista tulkkeineen

Korpus_1.jpg
Kuurojen Liiton edustajat luennoimassa

Korpus_5.jpg
Johanna Mesch ja Lars Wallin Ruotsista

Korpus_15.jpg
Reletulkkausta suomalaisen viittomakielen ja kansainvälisen viittomisen välillä

Korpus_23.jpg
Kunkin maan edustajat aivoriihen keskellä