14.06.2016

Viittomakielen keskuksen avoimet ovet perjantaina 25. huhtikuuta, 2014

Viittomakielen keskus järjestää avoimien ovien päivän kaikille VKK:n toiminnasta kiinnostuneille perjantaina 25.4.2014. Päivän aikana esitellään VKK:n tekemää tutkimusta ja toimintaa eri tavoin. Luennot ja työpajat ovat kaikki sekä suomalaisella viittomakielellä että suomen kielellä. Osallistuminen on maksutonta. Ohjelmaa on tiedossa myös lauantaille: Suomalaisen viittomakielen alumnit järjestävät silloin alumnitapaamisen.

PAIKKA: Seminaarinkatu 15, rakennus Fennicum (F), Jyväskylä.

ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittautuminen päättyi 11.4., mutta voit tiedustella mahdollisuutta osallistua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen elina.tapio@jyu.fi. (Kirjoita sähköpostin otsikkokenttään 'Avoimet ovet'.)

OHJELMA:
10.00-12.00, Fennicum, Tutustuminen Viittomakielen keskuksen tiloihin, posterinäyttely ja työpajoihin ilmoittautuminen

12.00-14.00, paikka: H320, Viittomakielen keskuksen toiminnan esittely, sekä Tommi Jantusen luento "Kielitiedettä ja viittomakieliteknologiaa - Kuinka suomalaisen viittomakielen lauseoppia tutkitaan viittomakielen keskuksessa?"

14.00-15.15 Työpajat

Työpaja 1. klo 14.00-15.15, paikka: S303
Danny De Weerdt: Locative expressions in Finnish Sign Language
Työpaja 2. klo 14.00-15.15, paikka: F106
Ulla-Maija Haapanen, Tuija Wainio ja Virpi Sipilä: Opiskelutulkkaus
Työpaja 5. klo 14.00-15.15, paikka: F205

Elina Tapio: Viittomakielinen vuorovaikutus multimodaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna

15.15-15.45 Kahvitauko

15.45-17.00

Työpaja 3. klo 15.45-17.00, paikka: F106
Ulla-Maija Haapanen, Tuija Wainio ja Virpi Sipilä: Työelämätulkkaus Työpaja
Työpaja 4. klo 15.45-17.00, paikka: S303
Ritva Takkinen: Bimodaalinen kaksikielisyys: miltä se näyttää tänään
Työpaja 6. klo 15.45-17.00, paikka: F205
Elina Tapio: Ekologinen näkökulma kielenoppimiseen

 LUENTOJEN JA TYÖPAJOJEN OTSIKOT SEKÄ LYHYET KUVAUKSET:
(Työpajoihin ilmottaudutaan paikan päällä klo 10-12.)

Tommi Jantunen: Kielitiedettä ja viittomakieliteknologiaa - Kuinka suomalaisen viittomakielen lauseoppia tutkitaan viittomakielen keskuksessa?
Suomalaisen viittomakielen lauseoppi on yksi tutkimuskohde viittomakielen keskuksessa. Viimeaikaisissa projekteissa on tarkasteltu muun muassa lauseen olemassaoloa viitonnassa, viittomajärjestystä eri lauseissa ja ellipsiä. Syksyllä 2013 keskuksessa käynnistyi uusi viisivuotinen lauseopin tutkimusprojekti, jossa on tarkoitus syventää entistä kattavamman aineiston avulla tietoa paitsi lauserakenteesta, myös "lauseettomasta" lauseopista. Apuna tässä käytetään erilaisia teknologisia aineiston käsittely- ja analyysimenetelmiä (esim. mocap, tietokonenäkö), joilla päästään käsiksi erityisesti lauseopillisesti merkitsevään ei-manuaalisuuteen. Käyn esitelmässäni läpi viittomakielen keskuksessa tähän asti tehdyn lauseopillisen tutkimuksen perustuloksia ja esittelen, kuinka viittomakieliteknologia on läsnä seuraavien vuosien aikana tehtävässä uudessa tutkimuksessa."

Työpaja 1. Danny De Weerdt: Locative expressions in Finnish Sign Language
Locative expressions express the spatial relationship between two or more elements. Finnish Sign Language, which use the visual-spatial modality for linguistic expressions,  has various strategies to express spatial relationship between the elements. During the workshop, I firstly aim to give a short introduction into my research on existential constructions in Finnish Sign Language with the focus on sign order in this construction type. Secondly, we will discuss through examples with pictures the various ways of expressing the location of an indefinite object (for example a book) or a definite object (for example the book). In sum, how would you sign in Finnish Sign Language the following two sentences: Kirja on pöydällä and Pöydällä on kirja.

Työpaja 2. Ulla-Maija Haapanen, Tuija Wainio ja Virpi Sipilä: Opiskelutulkkaus
Esittelemme opiskelutulkkausta ja tulkkauksen koordinointia Jyväskylän yliopistossa sekä keskustelemme yhdessä osallistujien kanssa opiskelutulkkauksen ominaispiirteistä.

Työpaja 3. Ulla-Maija Haapanen, Tuija Wainio ja Virpi Sipilä: Työelämätulkkaus
Esittelemme työelämätulkkausta Jyväskylän yliopistossa ja ideoimme yhdessä osallistujien kanssa kuinka työelämätulkkausta voisi kehittää.

Työpaja 4. Ritva Takkinen: Bimodaalinen kaksikielisyys: miltä se näyttää tänään
Bimodaalinen kaksikielisyys tarkoittaa viitotun ja puhutun kielen välistä kaksikielisyyttä. Viitottu kieli toimii visuo-spatiaalista ja puhuttu kieli pääasiallisesti auditiivis-oraalista kanavaa käyttäen. Koska kielten käytössä ovat eri kanavat, se mahdollistaa myös niiden yhtäaikaista käyttämistä. Kommunikaatiotilanteesta paljon riippuu, miten kanavia yhdistellään. Osa sisäkorvaistutetta käyttävistä lapsista käyttää molempia kieliä. Työpajassa kerron pitkittäistutkimuksestani, joka koskee sisäkorvaistutetta käyttävien lasten kahden kielen omaksumista ja käyttöä. Osallistujien kanssa pohdimme sitten yhdessä käytännön tason kommunikaatiota eri tilanteissa ja jaamme kokemuksia niistä.

Työpaja 5. Elina Tapio: Viittomakielinen vuorovaikutus multimodaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna
Vaikka kieli on tärkeä kommunikoinnin kanava, suuri osa viestintää tapahtuu muiden kommunikointikanavien kautta. Multimodaalinen vuorovaikutuksen tutkimus on kiinnostunut siitä, miten ihmiset hyödyntävät omaa kehoaan (esim. eleitä, ilmeitä, katsetta) ja ympäristöään (esim. esineitä ja paikkaa) ymmärtääkseen toisiaan. Millaiselta näyttävät viittomakieliset vuorovaikutustilanteet tästä näkökulmasta tarkasteltuna?

Työpaja 6. Elina Tapio: Ekologinen näkökulma kielenoppimiseen
Sosiokulttuurinen ja ekologinen näkökulma kielenoppimiseen korostaa vuorovaikutusta ja kielenkäyttäjän toimintaa ympäristössä. Tutkimukseni keskittyi viittomakielisten englannin kielen oppimiseen, mutta miltä viitottujen kielten oppiminen näyttäisi ekologisesta näkökulmasta tarkasteltuna? Entä mitä tästä näkökulmasta katsottuna tarkoittaa kielitaito?