14.06.2016

VKK osallistuu suurella joukolla TISLR-konferenssiin

Runsas joukko viittomakielen keskuksen henkilökuntaa osallistuu kansainväliseen TISLR-konferenssiin (Theoretical Issues in Sign Language Research), joka pidetään heinäkuussa Lontoossa.
Kaikki osallistujat viittomakielen keskuksesta esittelevät viimeaikaista tutkimustaan posterin muodossa. Alla postereiden tekijät ja otsikot. Postereiden tiivistelmät löytyvät konferenssiohjelmasta.

Posterit ovat syksyllä esillä viittomakielen keskuksen tiloissa, Jyväskylän yliopiston Fennicum-rakennuksessa.


De Weerdt, Danny: Existential Constructions in Flemish Sign Language and Finnish Sign Language (Eksistentiaalirakenteet flaamilaisessa ja suomalaisessa viittomakielessä).

Jantunen, Tommi; Viitaniemi, Ville; Karppa, Matti & Laaksonen Jorma: The head as a place of articulation: From automated detection to linguistic analysis (Pää artikulaatiopaikkana: automaattisesta tunnistamisesta lingvistiseen analyysiin).

Puupponen, Anna; Jantunen, Tommi; Wainio, Tuija & Burger, Birgitta: Messing with the head: on the form and function of head movements in Finnish Sign Language (Pää pyörällä: suomalaisen viittomakielen päänliikkeiden muodoista ja funktioista).

Takkinen, Ritva & Seilola, Irja: Kinship terms in Finnish Sign Language (Sukulaistermit suomalaisessa viittomakielessä)

Tapio, Elina: A multimodal view on signed interaction - transcribing data from Finnish Sign Language context (Multimodaalinen näkökulma viitottuun vuorovaikutukseen ja ajatuksia viitotun aineiston litteroinnista).