19.11.2015

Opiskelijavalinta 2015

 

Jyväskylän yliopisto on maamme yliopistoista ainoa, jossa toimii viittomakielinen akateeminen yhteisö. Kuurot ja kuulevat viittomakieliset ja vieraskieliset ovat opiskelleet suomalaiseen viittomakieleen ja kuurojen kulttuuriin liittyviä akateemisia opintoja jo yli kymmenen vuoden ajan. Yliopistoyhteisö tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön, jossa viittomakieliset voivat opiskella äidinkielellään. Opiskelukielinä ovat myös suomi ja englanti. Yliopisto järjestää tulkkauksen tarvittaessa.

Suomalaisen viittomakielen oppiaine kouluttaa osaajia erilaisiin viittomakielen asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin, kuten tutkijoiksi sekä viittomakielisen kulttuurin, kirjallisuuden ja viestinnän asiantuntijoiksi. Suomalaisen viittomakielen asiantuntijat voivat sijoittua sopivalla aineyhdistelmällä kansallisiin ja kansainvälisiin koulutustehtäviin.

Katso lisätietoa suomalaisen viittomakielen opiskelusta täältä

Suomalaisen viittomakielen uudet opiskelijat valitaan tausta- ja/tai valintakoepisteiden perusteella. Valintakoe järjestetään keskiviikkona 20.5.2015.

Koe alkaa kokoontumisella salissa Agora Beeta (Agora-rakennus, Mattilanniemen kampus) klo 11.15, jonka jälkeen alkaa välittömästi kirjallisuuteen perustuva koe. Koeaika on kolme tuntia. Koe pohjautuu suomenkieliseen aineistoon, joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilla 10.3.2015 alkaen. Kokeen tavoite on testata hakijan kykyä ymmärtää kielitieteellistä tekstiä ja soveltaa sitä. Kokeessa vastataan osaan kysymyksistä suomeksi, osaan suomalaisella viittomakielellä. Kokeen yhteydessä arvioidaan myös hakijan suomalaisen viittomakielen kielitaito.

Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava kokeesta vähintään 40% valintakokeen maksimipisteistä.