19.11.2015

Viittomakielen keskuksen synty

 


Viittomakielen keskus Jyväskylän yliopistossa


Viittomakielen keskus aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan kielten laitoksessa. Keskus on jatkoa vuonna 1992 alkaneelle suomalaisen viittomakielen opetus- ja tutkimustyölle sekä vuonna 1998 käynnistyneelle viittomakieliselle luokanopettajakoulutukselle. Viittomakielen keskuksen toiminta perustuu opetusministeriön Jyväskylän yliopistolle myöntämään valtakunnalliseen erityistehtävään. Keskuksen päätehtävä on toteuttaa ja kehittää sekä koordinoida yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa viittomakieltä koskevaa ylintä tutkimusta ja koulutusta Suomessa. Keskuksen toiminta rahoitetaan opetusministeriön perusrahoituksella ja täydentävällä rahoituksella.

 

 


Viittomakielinen akateeminen yhteisö

 
Jyväskylän yliopisto on maamme yliopistoista ainoa, jossa toimii viittomakielinen akateeminen yhteisö. Kuurot ja kuulevat viittomakieliset ja vieraskieliset  ovat opiskelleet suomalaiseen viittomakieleen ja kuurojen kulttuuriin liittyviä akateemisia opintoja jo yli kymmenen vuoden ajan. Yliopistoyhteisö tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön, jossa viittomakieliset voivat opiskella äidinkielellään.  Opiskelukielinä ovat myös suomi ja englanti. Yliopisto järjestää tulkkauksen tarvittaessa.