19.03.2019

Julkaisut

 

Jul­kai­sut - Publica­tions2019


2018


2017

 • Alapuranen, M-L., Kujanpää, J. & Tapio, E. 2017. Kieleilyä suomalaisen viittomakielen oppiaineessa. Viito! 10. toimintavuoden juhlalehti: s. 31-36. Toim. Green, O. & Nevalainen, K. Jyväskylän yliopisto, opiskelijajärjestö Viito! ry, Jyväskylä, 2017.
  https://viito.files.wordpress.com/2017/10/viito_kirja_versio16.pdf
 • De Meulder, M. & Murray, J.J. (2017). Buttering their Bread on Both Sides? The Recognition of Sign Languages and the Aspirations of Deaf Communities. Language Problems and Language Planning, 41(2), 136–158.
 • De Meulder, M. 2017. The influence of deaf people´s dual category status on sign language planning: the British Sign Language (Scotland) Act (2015). Current Issues in Language Planning Routledge 18 (2017): 2 s. 215-232.
 • De Meulder, M. 2017. The Emergence of a Deaf Academic Professional Class during the British Deaf Resurgence. Innovations in Deaf Studies: The Role of Deaf Scholars, (toim.) Kusters, A., De Meulder, M. & O´Brien, D. Oxford University Press, 2017. Perspectives on Deafness.
 • De Meulder, M., Werner, E., & De Weerdt, D. (2017). Comparing Minority Languages : a Case Study of Flemish Sign Language and Upper Sorbian. Europäisches Journal für Minderheitenfragen, 10 (3-4), 285-321.
 • De Weerdt, D. & De Weerdt, L. 2017. Little Leon signing and speaking. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 8.3.2017. Maaliskuu. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/53275
 • De Weerdt, D. & Takkinen, R. 2017. Tapoja ilmaista olemassaoloa suomalaisessa ja flaamilaisessa viittomakielessä. Teoksessa Maisteriksi viittomakielessä: 11 sukellusta suomalaiseen viittomakieleen: s. 103-112. Toim. Takkinen, R. & Puupponen, A. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2017. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/55693
 • Green, O. & Nevalainen, K (toim.) 2017. Viito! 10. toimintavuoden juhlalehti. Jyväskylän yliopisto, opiskelijajärjestö Viito! ry, Jyväskylä 2017.https://viito.files.wordpress.com/2017/10/viito_kirja_versio16.pdf
 • Jantunen, T. 2017. Fixed and NOT free: Revisiting the order of the main clausal constituents in Finnish Sign Language from a corpus perspective. SKY Journal of Linguistics 30, 137-149.
  http://www.linguistics.fi/julkaisut/SKY2017/SKYJol30_jantunen.pdf
 • Jantunen, T. 2017. Constructed Action, the clause and the nature of syntax in Finnish Sign Language. Open Linguistics 3, 65-85. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/54356
 • Keränen, J. 2017. Käsiotteelle ikoninen käsimuoto. Teoksessa Maisteriksi viittomakielessä: 11 sukellusta suomalaiseen viittomakieleen: s. 113-127. Toim. Takkinen, R. & Puupponen, A. 2017. S. 12-26. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2017. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/55693
 • Salonen, J. 2017. Viiton – olen olemassa. BoD – Books on Demand, Helsinki, Suomi 2017.
 • Salonen, J. 2017. Kuulumisia korpusprojektista. Teoksessa Viito! 10. toimintavuoden juhlalehti: s. 20-30. Toim. Green, O. & Nevalainen, K. Jyväskylän yliopisto, opiskelijajärjestö Viito! ry, Jyväskylä 2017. https://viito.files.wordpress.com/2017/10/viito_kirja_versio16.pdf
 • Salonen, J. 2017. Kuinka suomalaisessa viittomakielessä ilmaistaan päättynyt tai loppuun suoritettu toiminta? Teoksessa Maisteriksi viittomakielessä: 11 sukellusta suomalaiseen viittomakieleen: s. 12-26. Toim. Takkinen, R. & Puupponen, A. 2017. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2017.
  https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/55693
 • Takkinen, R. & Puupponen, A. (toim.) 2017. Maisteriksi viittomakielestä: 11 sukellusta suomalaiseen viittomakieleen. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2017. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/55693

 2016

 • De Meulder, M. (2016). Promotion in Times of Endangerment: the Sign Language Act in Finland. Language Policy, 16(2), 189–208. Advance online publication March 2016 (DOI: 10.1007/s10993-016-9403-5). http://link.springer.com/article/10.1007/s10993-016-9403-5
 • De Weerdt, D., Salonen, J. & Liikamaa, A. 2016. Raising the Profile of Sign Language Teachers in Finland. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 15.4.2016. (Huhtikuu). https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/49534
 • De Weerdt, D. 2016. Existential sentences in Flemish Sign Language and Finnish Sign Language. SKY Journal of Linguistics 29 (2016), pp. 7-38. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/52785
 • De Weerdt, D. & Kusters, A. 2016. Deaf space and the positioning of sign language interpreters. Kielisilta 3 (2016), pp. 17-19.
 • Jantunen, T. 2016. Clausal coordination in Finnish Sign Language. Studies in Language 40(1), 204-234.
  https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/54620
 • Jantunen, T.; Pippuri, O.; Wainio, T. & Puupponen, A. & Laaksonen, J. 2016. Annotated video corpus of FinSL with Kinect and computer-vision data. In E. Efthimiou, F. Stavroula-Evita, T. Hanke, J. Hochgesang, J. Kristoffersen & J. Mesch (Eds.), Proceedings of the 7th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpus Mining [organized as a part of LREC'16 at Portoroz, Slovenia, May 28, 2016]. Paris: European Language Resources Association (ELRA), pp. 93-100.
  https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/50683
 • Jantunen, T.; Mesch, J.; Puupponen, A. & Laaksonen, J. (2016). On the rhythm of head movements in Finnish and Swedish Sign Language sentences. In Proc. Speech Prosody 2016 [organized in Boston (USA), 31 May-3 June, 2016], pp. 850-853. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/51187
 • Keränen, J., Syrjälä, H., Salonen, J. & Takkinen, R. (2016). The Usability of the Annotation. In E. Efthimiou, F. Stavroula-Evita, T. Hanke, J. Hochgesang, J. Kristoffersen & J. Mesch (Eds.), Proceedings of the 7th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpus Mining [organized as a part of LREC'16 at Portoroz, Slovenia, May 28, 2016]. Paris: European Language Resources Association (ELRA), pp. 111-116. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/50677
 • Puupponen, A.; Jantunen, T. & Mesch, J. (2016). The alignment of head nods with syntactic units in Finnish Sign Language and Swedish Sign Language sentences. In Proc. Speech Prosody 2016 [organized in Boston (USA), 31 May-3 June, 2016], pp. 168-172. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/51188
 • Salonen, J., Takkinen, R., Puupponen, A., Nieminen, H. & Pippuri, O. (2016). Creating Corpora of Finland´s Sign Languages. In E. Efthimiou, F. Stavroula-Evita, T. Hanke, J. Hochgesang, J. Kristoffersen & J. Mesch (Eds.), Proceedings of the 7th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpus Mining [organized as a part of LREC'16 at Portoroz, Slovenia, May 28, 2016]. Paris: European Language Resources Association (ELRA), pp. 179-184. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/50678
 • Takala, Marjatta & Takkinen, Ritva (2016). Kielen varhainen kehitys ja kuulovamma. Teoksessa Takala, M. & Sume, H. 2016. Kieli, kuulo ja oppiminen – kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. (kolmas täysin uudistettu painos). Helsinki: FinnLectura, 8 ̶ 21.
 • Takkinen, Ritva & Raino, Päivi (2016). Puhuen ja viittoen – kaksi väylää kohti kieltä.  Teoksessa Takala, M. & Sume, H. 2016. Kieli, kuulo ja oppiminen – kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. (kolmas täysin uudistettu painos). Helsinki: FinnLectura, 56 ̶ 68.
 • Takkinen, R.; Jantunen, T. & Seilola, I. (2016). Typological look at kinship terms, colour terms and numbers in Finnish Sign Language. In U. Zeshan & K. Sagara (Eds.), Semantic Fields in Sign Languages: Colour, Kinship and Quantification, pp. 123-162. Sign Language Typology Series 6. Berlin: Mouton de Gruyter.  

2015

 • De Meulder, M. (2015). Sign Language Recognition: Tensions between Specificity and Universalism in International Deaf Discourses. In A. Kusters & M. Friedner (Eds.), It’s a Small World. International Deaf Spaces and Encounters (pp. 160–172). Washington, D.C.: Gallaudet University Press.
 • De Meulder, M. (2015). The Legal Recognition of Sign Languages. Sign Language Studies, 15(4), 498–506.
 • De Meulder, M. (2015). A Barking Dog That Never Bites?: The British Sign Language (Scotland) Bill. Sign Language Studies, 15(4), 446–472.
 • Jantunen, T. 2015. How long is the sign? Linguistics 53:1, 93-124.
  https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/54618
 • Jantunen, T. (2015). Rinnastuksen prosodiaa suomalaisessa viittomakielessä [The prosody of clausal coordination in FinSL]. In M. Lehtinen & U. K. Laine (Eds.), "XXIX Fonetiikan päivät, Espoo 20.-21.3.2015, Julkaisut – Papers" [Proceedings of the 2015 Phonetics Symposium], pp. 15-21. Aalto-yliopiston julkaisusarja Tiede+teknologia 7/2015. Helsinki: Aalto-yliopisto.
  https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/54587
 • Kelly, R.; Dufva, H. & Tapio, E. (2015). Many languages, many modalities: Finnish Sign Language signers as learners of English. In T. Jakonen; J. Jalkanen; T. Paakkinen &  M. Suni (Eds.), Kielen oppimisen virtauksia. Flows of language learning. AFinLAn vuosikirja 2015. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 73. Jyväskylä, Finland. pp. 113-125. [URL: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinlavk/article/view/49371/16537]
 • Kotimaisten kielten keskuksen viittomakielten lautakunta (Haapanen, U-M., K. Hoyer, J. Kankkonen, O. Lönnholm, P. Mäntylä, T. Petäjäinen, J. Salonen, L. Savolainen, M. Tillander, T. Uusimäki) 2015. Laatua viittomakielelle kääntämiseen / Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut? Kukin luku sisältää suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä viitotun koosteen. Kuurojen Liitto ry, Helsinki 2015. http://www.kuurojenliitto.fi/fi/viittomakielet-ja-viittomakieliset/tutkimus-ja-sanakirjatyo#.Vc2zJyztlBc -> Laatua viittomakielelle kääntämiseen.
 • Kusters, A., De Meulder, M., Friedner, M. & Emery, S. (2015) On “diversity” and “inclusion”: exploring paradigms for achieving Sign Language Peoples’ rights. MMG Working Paper 15-02. Link and full pdf here: http://www.mmg.mpg.de/publications/working-papers/2015/wp-15-02/
 • Messina Dahlberg, G. & Tapio, E. (2015). A review of Pragmatics of computer-mediated communication. Multimodal Communication. 4:2, 187-189.
 • Puupponen, A.; Wainio, T.; Burger, B. & Jantunen, T. (2015). Head movements in Finnish Sign Language on the basis of Motion Capture data: a study of the form and function of nods, nodding, head thrusts, and head pulls. Sign Language & Linguistics 18(1), 41-89.
 • Sáfár, A., Meurant, L., Haesenne, T., Nauta, Y. E., De Weerdt, D., & Ormel, E. (2015). Mutual intelligibility among the sign languages of Belgium and the Netherlands. Linguistics, 53 (2), 353-374.
 • Salonen, J. & Syväoja, S-M. 2015. Finding an identity and social-emotional skills. Proceedings of ICED 2015: 22nd International Congress on the Education of the Deaf. Deaf Studies Unit; University of Patras.
 • Språknämnden för finländska teckenspråk vid Institutet för de inhemska språken (Haapanen, U-M., K. Hoyer, J. Kankkonen, O. Lönnholm, P. Mäntylä, T. Petäjäinen, J. Salonen, L. Savolainen, M. Tillander, T. Uusimäki) 2015. Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut? / Laatua viittomakielelle kääntämiseen. I varje kapitel ingår det ett sammandrag av innehållet på finlandssvenskt och finskt teckenspråk. Finlands Dövas Förbund rf, Helsingfors 2015.http://www.kuurojenliitto.fi/sv/forsknings-och-ordboksarbete#.Vdrrk85-ojg -> Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut?
 • Takkinen, R.; Jantunen, T. & Ahonen, O. Finnish Sign Language. In J. Bakken Jepsen, G. De Clerck, S. Lutalo Kiingi & W. B. McGregor (Eds.), Sign Languages of the World: A Comparative Handbook. De Gruyter Handbook Series. Berlin: Mouton De Gruyter.

2014

 • De Meulder, M. (2014). The UNCRPD and Sign Language Peoples. In A. Pabsch (ed.)UNCRPD Implementation – A Deaf Perspective. Article 29: Participation in Political and Public Life. European Union of the Deaf, pp. 12-28. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44545
 • Karppa, M.; Viitaniemi, V.; Luzardo, M.; Laaksonen, J. & Jantunen, T. (2014). SLMotion - An extensible sign language oriented video analysis tool. In N. Calzolari, K. Choukri, T. Declerck, H. Loftsson, B. Maegaard, J. Mariani, A. Moreno,J. Odijk & S. Piperidis (Eds.), Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14) [organized at Reykjavik, Iceland, 28-30 May, 2014], pp. 1886-1891. Paris: European Language Resources Association (ELRA).
  https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/54355
 • Luzardo, M.; Viitaniemi, V.; Karppa, M.; Laaksonen, J. & Jantunen, T. (2014). Estimating head pose and state of facial elements for sign language video. In O. Crasborn, E. Efthimiou, E. Fotinea, T. Hanke, J. Hochgesang, J. Kristoffersen & J. Mesch (Eds.), Proceedings of the 6th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Beyond the Manual Channel [organized as a part  of LREC'14 at Reykjavik, Iceland, May 31, 2014], pp. 105-112. Paris: European Language Resources Association (ELRA).
  https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/54588
 • Puupponen, A.; Jantunen, T.; Takkinen, R.; Wainio, T. & Pippuri, O. (2014). Taking non-manuality into account in collecting and analyzing Finnish Sign Language video data. In O. Crasborn, E. Efthimiou, E. Fotinea, T. Hanke, J. Hochgesang, J. Kristoffersen & J. Mesch (Eds.), Proceedings of the 6th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Beyond the Manual Channel [organized as a part  of LREC'14 at Reykjavik, Iceland, May 31, 2014], pp. 143-148. Paris: European Language Resources Association (ELRA). https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44076
 • Takkinen, R. (2014) Suomen kieli ja viittomakieli sisäkorvaistutetta käyttävien koululaisten arjessa. Teoksessa Stolt, S., Takkinen, R., Kääntä, L. & A-.‐K. Tolonen (toim.) Ajankohtaista lapsen kielestä. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisut (46). Helsinki, Finland: Puheen ja kielen tutkimuksen seura, 107−118.
 • Tapio, E. (2014). The marginalisation of finely tuned semiotic practices and misunderstandings in relation to (signed) languages and deafness. Multimodal Communication. 3:2, 131–142.
  https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/47297
 • Viitaniemi, V.; Jantunen, T.; Savolainen, L.; Karppa, M. & Laaksonen, J. (2014). S-pot - A benchmark in spotting signs within continuous signing. In N. Calzolari, K. Choukri, T. Declerck, H. Loftsson, B. Maegaard, J. Mariani, A. Moreno,J. Odijk & S. Piperidis (Eds.), Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14) [organized at Reykjavik, Iceland, 28-30 May, 2014], pp. 1892-1897. Paris: European Language Resources Association (ELRA).
  https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/54619

2013

 • De Meulder, M. & Heyerick, I. (2013). (Deaf) Interpreters on television: challenging power and responsibility. In L. Meurant, A. Sinte, M. Van Herreweghe & M. Vermeerbrergen (Eds.) Sign Language Research, Uses and Practices. Crossing views on theoretical and applied sign language linguistics, 111-136. De Gruyter Mouton.
 • Jantunen, Tommi. (2013). Ellipsis in Finnish Sign Language. Nordic Journal of Linguistics 36:3, 303-332.
 • Jantunen, Tommi (2013). Signs and transitions: Do they differ phonetically and does it matter? Sign Language Studies 13:2, 211-237.
 • Jantunen, T. (2013). ProGram: näkökulmia suomalaisen viittomakielen kielioppiin ja prosodiaan [ProGram: Aspects of the grammar and prosody of FinSL]. Kielisilta 4/2013, p. 22.
 • Kusters, A., De Meulder, M. (2013). Understanding Deafhood: In Search of its Meanings. American Annals of the Deaf, 158(5), 428-438.
 • Luzardo, Marcos; Karppa, Matti, Laaksonen, Jorma & Jantunen, Tommi (2013). Head pose estimation for Sign Language video. In J.-K. Kamarainen & M. Koskela (Eds.), Proceedings of 18th Scandinavian Conference on Image Analysis, SCIA 2013. Springer Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg, Dordrecht, London, New York: Springer.
 • Takkinen, R. (2013). Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten viittomakielen ja puhutun kielen omaksuminen. Lähivertailuja 23, 371−402.
 • Takkinen, R. (2013) Viittomakieli ja viittomakieliset Jyväskylän yliopistossa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta verkkolehti (lokakuu 2013), www.kieliverkosto.fi.
 • Tapio, E. (2013). A nexus analysis of  English in the everyday life of FinSL signers – a multimodal view on interaction. PhD Thesis. University of Oulu: Finland. Väitöskirja PDF-muodossa / Thesis in PDF format.
 • Tapio, E. (2013). Englannin kieli viittomakielisten arjessa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. (Kielikoulutuspolitiikan verkoston avoin verkkolehti).
 • Tapio, E. 2013. Viittomakielinen vuorovaikutus multimodaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Kielisilta 4/2013, 12-15.
 • Viitaniemi, Ville; Karppa, Matti; Laaksonen, Jorma & Jantunen, Tommi (2013). Detecting hand-head occlusions in Sign Language videos. In J.-K. Kamarainen & M. Koskela (Eds.), Proceedings of 18th Scandinavian Conference on Image Analysis, SCIA 2013. Springer Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg, Dordrecht, London, New York: Springer.

2012

 • De Meulder, M. (2012). Het decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal: een evaluatie. In G. De Clerck en R. Pinxten (Eds.) Gebarentaal zegt alles. Acco uitgeverij.
 • Jantunen, T. (2012). Acceleration peaks and sonority in Finnish Sign Language syllables. In S. Parker (Ed.), The Sonority Controversy. Phonetics and Phonology 18. Berlin: Mouton De Gruyter, pp. 347-381.
 • Jantunen, T.; Burger, B.; De Weerdt, D.; Seilola, I. & Wainio, T. (2012). Experiences from collecting motion capture data on continuous signing. In O. Crasborn, E. Efthimiou, E. Fotinea, T. Hanke, J. Kristoffersen, J. Mesch (Eds.), Proceedings of the 5th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Interactions Between Corpus and Lexicon [organized as a part of LREC 2012 at Istanbul, Turkey, 27 May, 2012], pp. 75-82. Paris: ELRA.
 • Karppa, M.; Jantunen, T.; Viitaniemi, V.; Laaksonen, J.; Burger, B. & De Weerdt, D. (2012). Comparing computer vision analysis of signed language video with motion capture recordings. In N. Calzolari, K. Choukri, T. Declerck, M. Uğur Doğan, B. Maegaard, J. Mariani, J. Odijk & S. Piperidis (Eds.), Proceedings of the 8th international conference on Language Resources and Evaluation conference (LREC 2012), organized at Istanbul, Turkey, May 21-27, 2012. [online publication, available at http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/index.html; 6 pages]
 • Keski-Levijoki, J.; Takkinen, R. & Tapio, E. (2012). Two Finnish Sign Language study programmes in tertiary education In: Leeson, L. & Vermeerbergen, M. (Eds.), Working with the Deaf Community: Education, Mental Health and Interpreting. Dublin: Interesource Group (Ireland) Limited.
 • Takkinen, R. (2012). Two languages in the lives of children using a cochlear implant: a multiple case study. Teoksessa Lorraine Leeson and Myriam Vermeerbergen (Eds.), Working with the Deaf Community: Education, Mental Health and Interpreting. Dublin: Interesource Group (Ireland) Limited.
 • Takkinen, R. (2012) Viittomakielen keskus Jyväskylässä - tehtävä ja tutkimus. Teoksessa Salonsaari, M.-E.,  Haaksilahti, T., Laatikainen, S.,  Rainò, P. & U. Aunola (toim.) Viiton ja ohjaan. Helsinki: Opetushallitus, 299-304.
 • Tapio, E. & Takkinen, R. (2012). When one of your languages is not recognized as a language at all. In Blommaert, J. Leppänen, S., Pahta, P. and Virkkula, T. (eds.). Dangerous multilingualism - northern perspectives on order, purity and normality. 284 – 308. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Vermeerbergen, M., Van Herreweghe, M., Smessaert, I. & De Weerdt, D. (2012). "De eenzaamheid blijft." Mainstreamed Flemish deaf pupils and wellbeing at school. In Leeson, L. & Vermeerbergen, M. (Eds.), Working with the Deaf Community: Education, Mental Health and Interpreting. Dublin: Interesource Group (Ireland) Limited.

2011

 • De Weerdt, D. (2011). Het uitdrukken van existentie in Vlaamse Gebarentaal [Expressing existence in Flemish Sign Language]. [Research report published online by Flemish Sign Language Centre (VGTC) on http://www.vgtc.be/sites/default/files/existentie_-_onderzoeksrapport.pdf.]
 • Heyerick, I., Van Braeckevelt, M, Rijckaert, J., De Weerdt, D., Van Herrweghe, M., Vermeerbergen, M. (2011). Meervoud in Vlaamse Gebarentaal [Plural formation in Flemish Sign Language]. [Research report published online by Flemish Sign Language Centre (VGTC) on http://www.vgtc.be/sites/default/files/2011_meervoud_in_vgt.pdf.]
 • Jantunen, T. & Takkinen, R. (2011). Puraistaan kieltä 4: Nyökkäys kohti kieltä [lit. ”Let’s bite the language 4: A nod against the language”]. Puhe ja kieli 31:4, 135.
 • Jantunen, T. (2011). Foneettisen viittoman ala [The domain of phonetic sign]. Puhe ja kieli 31:2, 51-65.
 • Karppa, M.; Jantunen, T.; Koskela, M.; Laaksonen, J. & Viitaniemi, V. (2011). Method for visualisation and analysis of hand and head movements in sign language video. In C. Kirchhof, Z. Malisz & P. Wagner (Eds.), Proceedings of the 2nd Gesture and Speech in Interaction conference (GESPIN 2011), organized in Bielefeld, Germany, September 5-7, 2011.
 • Jantunen, T. (2011). Rajoja rikkomassa: akateemista perustutkimusta viittomakielestä [Breaking borders: Academic basic research into sign language]. Kuurojen lehti 2/2011, pp. 17-19.
 • Nieminen, L. & Takkinen, R. (2011). Evaluative language in spoken and signed stories told by a deaf child with a cochlear implant: Words, signs or paralinguistic expressions? Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 2:2, 137-157.

2010

 • Jantunen, T. (2010). (Ed.) Näkökulmia viittomaan ja viittomistoon [Perspectives on sign and lexicon. (Proceedings of the first Finnish workshop on signed language research organized as a part of 36th Finnish Conference of Linguistics in Jyväskylä, May 15, 2009)]. Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä 5 [Theory and practice in applied linguistics 5]. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto [University of Jyväskylä].
 • Jantunen, T. (2010). Johdanto: näkökulmia viittomaan ja viittomistoon [Introduction: Perspectives on sign and lexicon]. In T. Jantunen (Ed.), Näkökulmia viittomaan ja viittomistoon [Perspectives on sign and lexicon]. Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä 5 [Theory and practice in applied linguistics 5]. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto [University of Jyväskylä], pp. 11-28.
 • Jantunen, T. (2010). Suomalaisen viittomakielen pääsanaluokat [The main parts of speech in FinSL]. In T. Jantunen (Ed.) Näkökulmia viittomaan ja viittomistoon [Perspectives on sign and lexicon]. Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä 5 [Theory and practice in applied linguistics 5]. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto [University of Jyväskylä], pp. 57-78.
 • Jantunen, T. (2010). A comparison of two linguistic sign identification methods. In P. Dreuw, E. Efthimiou, T. Hanke, T. Johnston, G. Martínez Ruiz, A. Schembri (Eds.), Proceedings of the 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies[, organized as a part of the 7th Language resources and evaluation conference (LREC) at Valletta, Malta, May 22-23, 2010]. Paris: ELRA, pp. 129-132.
 • Jantunen, T.; Koskela, M.; Laaksonen, J. & Raino, P. (2010). Towards the automated visualization and analysis of signed language motion: method and linguistic issues. [In proceedings of the 5th International Conference on] Speech Prosody 2010[, organized in Chicago, Illinois (USA), May 11-14, 2010] 100006:1-4.
 • Jantunen, T. (2010). 3BatS: perustutkimusta viitotusta kielestä ja sen perusyksiköistä [3BatS: basic research into signed language and its basic units]. Kielisilta 2/2010, p. 18.
 • Jantunen, T. & Takkinen, R. (2010). Syllable structure in sign language phonology. In D. Brentari (Ed.), Sign Languages. Cambridge Language Surveys. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 312-331.
 • Takkinen, R. (2010). Kuurojen kaksikielisyys Suomessa: historia ja haasteet 2000-luvulla. Teoksessa S. Stolt, M. Lehtihalmes, S. Tarvainen & K. Launonen (toim.) Suomalainen monikielisyys ja sen haasteet. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisut (42). Helsinki, Finland: Puheen ja kielen tutkimuksen seura, 70 - 80.
 • Takkinen, R. (2010). Kuvailevien viittomien leksikaalinen ja morfologis-gesturaalinen kuvaus: kielenopetuksen. Teoksessa T. Jantunen (toim.), Näkökulmia viittomaan ja viittomistoon. Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä (5). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, 99-113.

2009

2008

 • Ahonen, Outi (2008). Viittomakielisten äidinkielen opetuksen vaiheita ja nykypäivää. Teoksessa J. Keski-Levijoki (toim.), Opettajankoulutus yhteisön luovana voimana - näkökulmia viittomakielisten koulutuksesta. Viittomakielisen luokanopettajakoulutuksen 10-vuotisjuhlakirja 17.10.2008, s. 25-33. Julkaistu sarjassa Tutkiva opettaja - Journal of Teacher Researcher 6/2008. Jyväskylä: TUOPE. [Julkaisu kokonaisuudessaan on saatavilla verkosta osoitteessa http://www.jyu.fi/edu/laitokset/okl/koulutusala/vkluoko/tietopankki/tutkimusta/viittomakielinen_juhlajulkaisu_nettiversio.pdf.]
 • De Weerdt, Danny & Vermeerbergen, Myriam (2008). Observations on possessive and existential constructions in Flemish Sign Language. In P. Perniss & U. Zeshan (Eds.), Possessive and existential constructions in sign languages, pp. 195-212. Sign language typology series 2. Nijmegen: Ishara Press.
 • De Weerdt, Danny (2008). The profile of a sign language interpreter. Kielisilta 4/2008, s. 18-20.
 • Jantunen, Tommi (2008). Fixed and free: the order of the verbal predicate and its core arguments in declarative transitive clauses in Finnish Sign Language. To appear in SKY Journal of Linguistics 21 (2008). [Julkaisu kokonaisuudessaan on saatavilla verkosta osoitteessa http://www.linguistics.fi/skyjol.shtml.]
 • Jantunen, Tommi (2008). Tavu ja lause: tutkimuksia kahden sekventiaalisen perusyksikön olemuksesta suomalaisessa viittomakielessä. Väitöksenalkajaisesitelmä Jyväskylän yliopistossa 30. elokuuta 2008. Virittäjä 4/2008, verkkoliite http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/jantunen4_2008.pdf.
 • Jantunen, Tommi (2008). Katsaus suomalaisen viittomakielen kielitieteelliseen tutkimukseen. Teoksessa J. Keski-Levijoki (toim.), Opettajankoulutus yhteisön luovana voimana - näkökulmia viittomakielisten koulutuksesta. Viittomakielisen luokanopettajakoulutuksen 10-vuotisjuhlakirja 17.10.2008, s. 15-23. Julkaistu sarjassa Tutkiva opettaja - Journal of Teacher Researcher 6/2008. Jyväskylä: TUOPE. [Julkaisu kokonaisuudessaan on saatavilla verkosta osoitteessa http://www.jyu.fi/edu/laitokset/okl/koulutusala/vkluoko/tietopankki/tutkimusta/viittomakielinen_juhlajulkaisu_nettiversio.pdf.]
 • Koskela, Markus; Laaksonen, Jorma; Jantunen, Tommi; Takkinen, Ritva; Rainò, Päivi & Raike, Antti (2008). Content-based video analysis and access for Finnish Sign Language - a multidisciplinary research project. In O. Crasborn, E. Efthimiou, T. Hanke, E. D. Thoutenhoofd & I. Zwitserlood (Eds.), Construction and exploitation of sign language corpora [Proceedings of the 3rd Workshop on the representation and processing of sign languages, organised as a part of the 6th Language resources and evaluation conference (LREC) at Marrakech, Morocco, June 1st, 2008], pp. 101-104. Paris: ELRA. [Artikkeli on saatavilla verkosta osoitteessa http://users.jyu.fi/~tojantun/articles/LREC2008_paper.pdf.]
 • Takkinen, Ritva (2008). The Acquisition of Finnish Sign Language. In A. Klippi & K. Launonen (Eds.), Research in Logopedics: Speech and Language Therapy in Finland, pp. 175-205. Communication Disorders Across Languages. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.
 • Takkinen, Ritva (2008). Kuvailevat verbit suomalaisessa viittomakielessä [Depicting verbs in Finnish Sign Language]. Puhe ja kieli 28:1, 17-40. [with English abstract] [Artikkeli on saatavilla verkosta osoitteessa http://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/viittomakieli/tutkimus/Takkinen%202008%20-%20Kuvailevat%20verbit%20suomalaisessa%20viittomakielessa.pdf.]
 • Takkinen, Ritva (2008). Viitotun ja puhutun kielen välisen kaksikielisyyden kirjo. Teoksessa J. Keski-Levijoki (toim.), Opettajankoulutus yhteisön luovana voimana - näkökulmia viittomakielisten koulutuksesta. Viittomakielisen luokanopettajakoulutuksen 10-vuotisjuhlakirja 17.10.2008, s. 35-41. Julkaistu sarjassa Tutkiva opettaja - Journal of Teacher Researcher 6/2008. Jyväskylä: TUOPE. [Julkaisu kokonaisuudessaan on saatavilla verkosta osoitteessa http://www.jyu.fi/edu/laitokset/okl/koulutusala/vkluoko/tietopankki/tutkimusta/viittomakielinen_juhlajulkaisu_nettiversio.pdf.]

2007

 • Jantunen, Tommi (2007). The equative sentence in Finnish Sign Language. [In O. Crasborn (Ed.), Identifying sentences in signed languages: special issue of] Sign Language & Linguistics 10:2, 113-143. [Julkaisu kokonaisuudessaan on saatavilla verkosta osoitteessa http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/sll. Artikkelin painoon mennyt käsikirjoitusversio on saatavilla verkosta osoitteessa http://users.jyu.fi/~tojantun/articles/JAN_SLL_2_2007_ekva_manuscript.pdf.]
 • Jantunen, Tommi (2007). Tavu suomalaisessa viittomakielessä [The Syllable in Finnish Sign Language]. Puhe ja kieli 27:3, 109-126. [with English abstract] [Artikkeli on saatavilla verkosta osoitteessa http://users.jyu.fi/~tojantun/articles/pk0307jantunen.pdf.]
 • Takkinen, Ritva & Fuchs, Bertold (2007). Kieli tutkijan käsissä - suomalaisen viittomakielen tutkimus Jyväskylän yliopistossa. Teoksessa H. Hanka & I. Ylönen (toim.), Humanistista kirjoa, s. 81-103. Jyväskylä Studies in Humanities 71.

2006

 • Jantunen, Tommi (2006). The Complexity of Lexical Movements in FinSL. In M. Suominen, A. Arppe, A. Airola, O. Heinämäki, M. Miestamo, U. Määttä, J. Niemi, K. K. Pitkänen & K. Sinnemäki (Eds.), A Man of Measure: Festschrift in Honour of Fred Karlsson on His 60th Birthday, pp. 335-344. Special Supplement to SKY Journal of Linguistics, Volume 19 (2006). Turku: The Linguistic Association of Finland. [Julkaisu kokonaisuudessaan on saatavilla verkosta osoitteesta http://www.linguistics.fi/julkaisut/sky2006special.shtml.]
 • Jantunen, Tommi (2006). Tavu suomalaisessa viittomakielessä - foneettisen jatkotutkimuksen hahmottelua. Käsillä kääntäjät 1/2006, s. 18-21.
 • Rainò, Päivi (2006). Ammattikielten kehittymisestä suomalaisessa viittomakielessä. Terminfo 27:3, 16-19.
 • Rainò, Päivi (2006). Voiko paikannimistöä ohjailla? Viittomakielisen paikannimistön ja kielenkuvauksen suhteista. (Kan man styra ortnamskicket?). Teoksessa K. Hoyer, M. Londen & J.-O. Östman (toim.), Teckenspråk: Sociala och historiska perspektiv, s. 107-128. Teckenspråkstudier (TS) 2. Nordica, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur; Helsingfors universitet.

2005

 • Jantunen, Tommi (2005). Sonorisuudesta viitotussa kielessä. Kielisilta 3/2005, s. 28-30.
 • Takkinen, Ritva (2005). Some observations on the use of HamNoSys (Hamburg Notation System for Sign Languages) in the context of the phonetic transcription of children’s signing. [In A. Baker & B. Woll (Eds.), Language acquisition: special issue of] Sign Language & Linguistics 8:1/2, 99-118. [Julkaisu kokonaisuudessaan on saatavilla verkosta osoitteessa http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/sll.]