07.11.2012

Ohjeistusta kurssien suorittamiseen

§1
Luentokursseilla annetut tehtävät suoritetaan sovittuun palautuspäivään mennessä. Mikäli kurssisuoritus koostuu kahdesta tai useammasta tehtävästä (esim. luentotentti ja essee, kirjatentti ja essee, raportti ja tentti tms.), kurssin kaikki osasuoritukset on palautettava seuraavasti, ellei kurssin vastuuhenkilön kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu:

  • Kurssin 1. osasuoritus I tai II periodin (= syyslukukauden) aikana => 2. tai 3. osasuoritus viimeistään seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä
  • Kurssin 1. osasuoritus III tai IV periodin (= kevätlukukauden) aikana => 2. tai 3. osasuoritus viimeistään saman vuoden elokuun loppuun mennessä

Näiden aikarajojen jälkeen saapuneita raportteja tai muita tehtäviä ei hyväksytä, ja kurssi tulee suorittaa uudestaan. Yhden kurssin suorittamiseen annetaan siis aikaa vajaa vuosi. Jos jälkimmäinen osasuoritus ei täytä hyväksyttävän kriteerejä, se on mahdollista uusia kurssin vastuuhenkilön kanssa sovittuun aikarajaan mennessä.

§2
Jos raportti myöhästyy yhteisesti sovitusta palautuspäivästä, opettaja ei ole velvoitettu tarkastamaan raporttia kahden viikon kuluessa.

§3
Jos kurssitehtävän antanut opettaja ei enää ole työsuhteessa yliopistoon, uusi kurssin vastuuhenkilö/opettaja ei ota arvioitavaksi näitä vanhoja tehtäviä, elleivät vanha ja uusi opettaja ole keskenään toisin sopineet.

§4
Kurssiin liittyvä kirjatentti suoritetaan kokonaisuutena eli tenttiin sisältyvät kurssin kaikki mainitut tenttikirjat. Jos kurssisuoritus koostuu useasta suorituksesta ja kirjatentti on yksi niistä, tulee kaikkien suoritusten olla tehtynä §1 mainittujen aikarajojen puitteissa.