23.02.2018

Kuurojen yhteisö, kulttuuri ja viittomakielisyys

KYV-perusopintokokonaisuudessa (25 op) tutustutaan kuurojen yhteisöön, kulttuuriin ja viittomakielisyyteen tämän päivän ja historian valossa. Aihetta tarkastellaan sekä suomalaisesta että kansainvälisestä näkökulmasta. Opintokokonaisuus laajentaa viittomakielen opintoja ja syventää kuvaa viittomakieltä käyttävästä yhteisöstä.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tietää kuurojen yhteisöstä, kulttuurista ja viittomakielisyydestä ja valtautumismekanismista valtakulttuurissa
  • osaa etsiä tietoja kirjallisuudesta 
  • osaa käyttää eri medioita opintojensa tukena.

Sisältöosaamisen puolesta opiskelija

  • tuntee viittomakielisten lainsäädännölliset oikeudet, palvelut, koulutuksen, politiikan, median, kuurojen kansainvälisen yhteisön
  • ymmärtää kuurojen tutkimuksen päävaiheita
  • osaa analysoida kuurojen yhteisöä ja kulttuuria ja kuvailla viittomakielisyyttä kaksi- ja monikielisestä näkökulmasta.

Sivuaineoikeutta Kuurojen yhteisö, kulttuuri ja viittomakielisyys -opintokokonaisuuteen voivat hakea suomalaisen viittomakielen sivuaineopiskelijat, jotka ovat suorittaneet suomalaisen viittomakielen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin. Opinto-oikeutta haetaan 30.4. mennessä sivuainelomakkeella, joka palautetaan amanuenssille (F 103). Hakijoiden suomalaisen viittomakielen kielitaito arvioidaan tarvittaessa haastattelussa. Suomalaisen viittomakielen pääaineopiskelijoilla on KYV-opintokokonaisuuteen vapaa opinto-oikeus.