11.05.2015

Ohjeet vuosien 2015–2017 opsiin siirtymiseksi

Ohjeet vuosien 2015–2017 opsiin siirtymiseksi

 

VASTAAVUUDET  ops 2012–2015  => ops 2015–2017

Jos opiskelijalla on suorittamatta jokin alla mainituista vuosien 2012–2015 opsin mukaisista opintojaksoista, hän suorittaa sen sijasta vuosien 2015–2017 opsin mukaisen opintojakson seuraavasti:

•       SVKP111/211 Kielentutkimuksen peruskäsitteet => SVKP124 Johdatus kielentutkimukseen (2 op)

•       SVKP122 Viitottujen kielten rakenteen harjoituskurssi => SVKP125 Välineitä viittomisen tarkasteluun (5 op)

•       SVKP143/243 Kaksikielisyys => SVKP144 Kaksi- ja monikielisyys (2 op).