18.04.2012

Suomalaisen viittomakielen opetusohjelma 2011-2012

HUOM! Tarkista opetusajat ja -paikat Korpista!

Tiedotustilaisuus ma 5.9. klo 10 - 12, sali F 105.

Perusopinnot

 

KLSP002 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen  3 op

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I

9.9.2011

ma 10–12, pe 10–12

Ks. Korpista.

 

Aineopinnot

 

SVKA112/SVKA212 Morfologia ja syntaksi 6 op

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Tapio

IV

12.3.2012

ma 12–16

F 105


SVKA142 Viittomakielinen viestintä II    5 op

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

de Weerdt, Keski-Levijoki

I

5.9.2011

ma 12–16

S 204

II

ke 8–12


SVKA143/SVKA243 Viittomakielinen kulttuuri ja kirjallisuus    5 op

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Keski-Levijoki

IV

5.9.2011

ti 8–10, to 10–12

F 105


SVKA180 Multimodaalinen diskurssintutkimus    5 op

HUOM! Korpissa kurssin nimenä Vapaavalintaiset opinnot.

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Tapio

II

24.10.2011

ma 12–14/16/18

F 105


SVKA241 Suomalainen viittomakieli III    5 op

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Keski-Levijoki

I–II

6.9.2011

ti 8–10, to 10–12

F 105


SVKA242 Suomalainen viittomakieli IV    5 op

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Keski-Levijoki, de Weerdt

III

11.2.2012

ke 8–12

S 204

IV

ti 10–14


KLSA077 Tutkielman laatimisen perusteet   0 op

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I

12.9.2011

ma ja ke 16–20,

pe 12–16

Ks. Korpista.


KLSA101 Teoriaa ja käytäntöä opettajan työhön   5 op

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Toomar

III–IV

13.1.2012

pe 12–16

Katso Korpista.


KLSA120 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen  3 op

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Dufva

I I

24.10.2011

ma 10–12, pe 10–12

Ks.  Korpista.


KLSA320 Johdatus diskurssintutkimukseen  3 op

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I

5.9.2011

ma 10–12, to 16–18

Ks. Korpista.


KLSA922 Johdatus eurooppalaisen kulttuurin tutkimukseen  3 op

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I–II

6.9.2011

ti 16–18

Katso Korpista.

 

Syventävät opinnot

 

 

SVKS102 Seminaari     5 op

 

opettajat

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Seminaari

Takkinen

I–IV

8.9.2011

to 14–16

F 105

Suuri graduseminaari

Reiman

II

IV

13.–14.12.2010

9.–10.5.2011

ma ja ti 8–16

A 103

HUOM! Seminaarin aluksi suoritetaan opintojakso KLSS721 Johdatusta tutkimuksen tekoon. Tiedot alla.

 


KLSS721 Johdatusta tutkimuksen tekoon

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I

9.9.2011

pe 9–15

Ks. Korpista.

III

20.1.2012


SVKS112 Viittomakielten syntaksin tutkimus 5 op

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Jantunen

IV

14.3.2012

ke 8–12

F 105


SVKS114 Viittomakielten sosiolingvistinen tutkimus     5 op

 

opettajat

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Tapio

III

16.1.2012

ma 10–14

F 105


SVKS117 Kielten tutkimusmenetelmät     5 op

 

opettajat

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Takkinen

I–II

8.9.2011

to 8–10

F 105


KLSS101 Toisen kielen oppiminen   5 op

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

III–IV

10.1.2012

ti 10–12

Ks. Korpista.

 

KLSS105 Yhteinen eurooppalainen viitekehys ja eurooppalainen kielisalkku   5 op

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Toomar

II

24.10.2011

ma 10–12,

pe 10–12

Ks. Korpista.

Luento

Toomar

IV

12.3.2012


KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen  5 op

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I–II

6.9.2011

ti 14–16

Ks. Korpista.


KLSS146 Dialoginen ja sosiokulttuurinen kielentutkimus   5 op

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

III

9.1.2012

ma 14–16, to 16–18

Ks. Korpista.


KLSS306 Kriittinen diskurssintutkimus   5 op

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Pietikäinen

III

9.1.2012

ti 16–18

Ks. Korpista.


KLSS336 Apua kielen analysoimiseen: kielentutkimuksen kvalitatiivisia menetelmiä   5 op

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Pietikäinen, Lilja

II

25.10.2011

ti 16–19

Ks. Korpista.


KLSS706 Äidinkielen omaksumisen tutkimusmenetelmiä      5 op

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Takkinen

III–IV

12.1.2012

to 8–10

F 205

 

KLSS711 Kielen oppimisen ja opettamisen pro gradu -seminaari   5 op

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Seminaari

Dufva, Aro

I–IV

6.9.2011

ti 12–14

Ks. Korpista.

 

KLSS723 Projektikurssi  5 op

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Martin

I–II

15.9.201

to 12–14

Ks. Korpista.

 

KLSS724 Projektikurssi  5 op

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Martin

III–IV

12.1.2012

to 12–14

Ks. Korpista.

 

KLSS725 Projektikurssi  5 op

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Toropainen, Martin

III–IV

11.1.2012

ks. Korpista

ks. Korpista.

 

KLSS730 Diskurssintutkimuksen pro gradu -seminaari   5 op

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Seminaari

Pietikäinen

I–IV

7.9.2011

ke 16–18

Ks. Korpista.

 

KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret  5 op

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Merisalo

I

12.9.2011

ma 18–20

Ks. Korpista.

 

KLSS903 Kielikontaktit       5 op

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I

9.9.2011

ma 16–18, pe 10–12

Ks. Korpista.