21.12.2009

Opetus Lukuvuonna 2009-2010

 

Yliopiston lukuvuosi on 1.8.2009 - 31.7.2010. Lukuvuoden opetusperiodit ovat seuraavat:

ensimmäinen periodi    
7.9. - 23.10.2009
toinen periodi
26.10. - 11.12.2009
kolmas periodi
18.1. - 12.3.2010
neljäs periodi
15.3. - 7.5.2010
kesälukukausi
24.5. - 30.6.2010

 Perusopinnot

 

KLSP002 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen     3 op

  opettaja
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento
  I
7.9.2009 ma 10-12, pe 10-12 Ks. Korpista.

 


 

SVKP111/SVKP211 Kielentutkimuksen peruskäsitteet 2 op


opettaja
periodi alkamispäivä
aika
sali
Luento
Jantunen
II
30.10.2009
pe 10-12 F 106

 


 

SVKP121/SVKP221 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen 5 op

  opettaja
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento
 Jantunen III
21.1.2010 to 8-12 F 105

 


 

SVKP122 Viitottujen kielten rakenteen harjoituskurssi 5 op

  opettaja
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento
Takkinen,
De Weerdt
IV
16.3.2010 ti 12-16 A 104

 


 

SVKP131/SVKP231 Kulttuurienvälinen viestintä 2 op

  opettaja
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento
 Ahonen I-II
8.9.2009 ti 8-10 F 105

 


 

SVKP132/SVKP232 Kuurojen historia ja kulttuuri 3 op

  opettaja
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento
 Ahonen I-II
7.9.2009 ma 12-14 F 105

 


 

 SVKP142/SVKP242 Kielen omaksuminen  2 op

  opettaja
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento
Takkinen IV
18.3.2010 to 8-11 F 105

 


 

SVKP251 Suomalainen viittomakieli I   4 op

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento
Ahonen,
Takkinen
I-II
7.9.2009 ma 8-10,
ti 12-14,
ke 8-11 
F 106,
A 104,
A 104

 


 

SVKP252 Suomalainen viittomakieli II  6 op

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento
Ahonen,
Takkinen
III-IV
18.1.2010 ma 12-14,
ti 8-10,
ti 12-14,
ke 8-12 
F 105,
F 105,
A 104,
A 104

 

 

Aineopinnot

 

KLSA120 Johdatusta kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen   3 op

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento

II
26.10.2009 ma 10-12,
pe 10-12
Ks. Korpista

 


 

KLSA320 Johdatus diskurssintutkimukseen 3 op

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento

I
7.9.2009 ma 10-12,
ke 14-16
Ks. Korpista

 


 

KLSA922  Johdatus eurooppalaisen kulttuurin tutkimukseen  3  op

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento

I-II
8.9.2009 ti 16-18
Ks. KorpistaSyventävät opinnot

 


KLSS721 Johdatusta tutkimuksen tekoon (opintopisteet sisältyvät seminaariin)

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento

I
11.9.2009 pe 9-11,
pe 12-15
Ks. Korpista

 


 

SVKS102 Seminaari 5 op

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Seminaari
Takkinen,
Jantunen
I, III- IV
17.9.2009 to 14-16 F 106
Suuri gradu-
seminaari
Lilja
II, IV
14.-15.12.2009
10.-11.5.2010
ma 8-16
ti 8-16
 A 103

 


 

 SVKS117 Kielten tutkimusmenetelmät  5 op

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento
Takkinen,
Jantunen
I-II
3.9.2009 to 8-12
F 105

 

 

Laitoksen yhteiset opinnot

 

 KLSS101 Toisen kielen oppiminen 5 op

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento

III-IV
19.1.2010 ti 10-12
Ks. Korpista.

 


 

KLSS105 Yhteinen eurooppalainen viitekehys ja eurooppalainen kielisalkku  5 op   

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento

II
IV
26.10.2009
15.3.2010
ma 10-12,
pe 10-12
Ks. Korpista.

 


 

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen   5 op

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento

I-II
9.9.2009
ke 14-16
Ks. Korpista.

 


 

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka  5 op

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento

II
26.10.2009
ma 12-14,
ke 12-14
Ks. Korpista.

 


 

KLSS143 Dialogisuus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksessa   5 op

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento

I
7.9.2009
ma 10-12,
pe 10-12
Ks. Korpista.

 


 

KLSS306 Kriittinen diskurssintutkimus 5 op

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento

II
26.10.2009
ma  14-16,
ke 16-18
Ks. Korpista.

 


 

KLSS331 Etnografinen diskurssintutkimus 5 op

 

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento

I
8.9.2009
ti 14-16,
to 12-14
Ks. Korpista.

 


 

KLSS333 Diskurssintutkimuksen lukupiiri 5 op

 

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento

III
22.1.2010
pe 9-12
Ks. Korpista.

 


 

KLSS335 Genre  5 op

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento

III
19.1.2010
ti 14-16,
to 10-12
Ks. Korpista.

 


 

KLSS711 Kielen oppimisen ja opettamisen pro gradu -seminaari   5 op

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento

I-IV
8.9.2009
ti 12-14
Ks. Korpista.

 


 

KLSS714 Haastattelututkimus metodina ja tutkimusprosessina  5 op

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento

II-III
26.10.2009
ma 10-12
Ks. Korpista.

 


 

KLSS716 Projektikurssi  5 op

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento
Martin
I-II
10.9.2009
to 12-14
Ks. Korpista.

 


 

KLSS717 Projektikurssi  5 op

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento
Martin
III-IV
21.1.2010
to 12-14
Ks. Korpista.

 


 

KLSS730 Diskurssintutkimuksen pro gradu -seminaari 5 op

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Luento

I-IV
9.9.2009
ke 10-12
Ks. Korpista.

 


 

KLSS905 Kulttuurienvälisen viestinnän perusteet  5 op

  opettajat
periodi
alkamispäivä
aika
sali
Verkkokurssi

I
15.9.2009
ke 10-12
Ks. Korpista.